Nieuw KB veilige landen: lijst blijft ongewijzigd

Het Koninklijk Besluit van 15 december 2019, gepubliceerd op 3 februari 2020, legt opnieuw een lijst van ‘veilige herkomstlanden’ vast. De lijst is dezelfde als vorig jaar: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Georgië, India, Kosovo, Montenegro en Servië.

Verzoekers om internationale bescherming die afkomstig zijn uit deze landen hebben een zwaardere bewijslast. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de de Staatlozen kan deze verzoeken ook versneld behandelen. De gevolgen van een versnelde behandeling zijn:

  • een verkorte oproepingstermijn van 2 dagen voor het persoonlijk onderhoud bij het Commissariaat
  • een beslissing van het CGVS binnen de 15 werkdagen na overdracht van het dossier door de Dienst Vreemdelingenzaken
  • de termijn voor een beroep bij de RvV is 10 dagen
  • het Commissariaat kan het verzoek ook kennelijk ongegrond verklaren, met als gevolg een kortere termijn (tussen de 0 en 7 dagen) om het grondgebied te verlaten.  

Meer info

KB van 15 december 2019, gepubliceerd in B.S. op 3 februari 2020