Klein Kasteeltje gaat weer open, op afspraak

Asielzoekers kunnen zich vanaf vrijdag 3 april online aanmelden voor een afspraak bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Door de strenge maatregelen tegen het nieuwe coronavirus besliste de Dienst op 17 maart de deuren van het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje tijdelijk te sluiten. Daardoor konden mensen geen asiel meer aanvragen zodat nieuwe asielzoekers geen opvang kregen. Deze mannen, vrouwen én kinderen moesten overleven op straat. Verschillende organisaties deden een dringende oproep.

Wie asiel wil vragen, vult voortaan eerst online een aanvraag­formulier in. Dat moet in het Nederlands of Frans gebeuren, maar bij het online formulier komt uitleg in verschillende talen. Er zijn strikte vereisten waaraan deze aanvraag moet voldoen.

Elke volwassene binnen het gezin, dus ook meerderjarige kinderen, moet een apart formulier invullen. Minderjarigen moeten enkel vermeld worden op het formulier van de moeder. De digitale aanvraag moet samen met het hele gezin gebeuren. Na deze aanvraag ontvangt je via mail een afspraak. Het is verboden om buiten de datum en het uur van de afspraak naar het aanmeldcentrum aan het Klein Kasteeltje te komen.

De opvang gebeurt de eerste dagen in het aanmeldcentrum waar een sociale en medische screening gebeurt. Daarna verhuizen ze mensen naar een ander opvangcentrum waar ze gedurende de asielprocedure kunnen blijven. Dit op voorwaarde dat ze geen ziektesymptomen vertonen.

Volgens communicatie in de pers zou er voorrang gegeven worden aan gezinnen met kinderen, niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, zwangere vrouwen en andere kwetsbare personen, om het opvangnetwerk niet verder te overbelasten. Het valt af te wachten hoe dit in de praktijk zal verlopen.