Kabinet staatsecretaris voor Asiel en Migratie ligt even in oorlogsgebied

  • Kabinet Asiel en Migratie
  • Kabinet Asiel en Migratie
  • Kabinet Asiel en Migratie
  • #humanitarianvisa
  • #humanitarianvisa
  • Give them a way out
  • #humanitarianvisa

NGO’S VRAGEN BELEID VOOR VEILIGE TOEKOMST VLUCHTELINGEN

Het was een merkwaardig zicht voor wie vandaag langs de Wetstraat kwam: op het kabinet van staatsecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zag je, huizenhoog, beelden van bommenregens en zinkende boten geprojecteerd. Daarmee vragen mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties Amnesty International, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en CIRÉ, de regering om werk te maken van een veilige toekomst voor mensen op de vlucht. ‘De afgelopen weken was er in de media veel aandacht voor het uitreiken of weigeren van humanitaire visa. Heel wat mensen moeten kiezen tussen thuis of onderweg hun leven op het spel zetten. Er bestaan namelijk zo goed als geen legale en veilige manieren om te vluchten. Ons land kan hierin een belangrijke rol spelen en werk maken van een beleid rond humanitaire visa,’ klinkt het. 

Om als vluchteling bescherming te krijgen in een veilig land, moet je eerst dat land binnenraken. En dat is nog steeds een van de voornaamste obstakels voor mensen op de vlucht. ‘Het is zeer moeilijk om op legale wijze naar Europa of België te komen: er bestaan visa voor studenten of, in bepaalde gevallen, voor werknemers, maar niet voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging. Omdat zij geen visa kunnen krijgen, moeten zij vaak een beroep doen op mensensmokkelaars en reizen via gevaarlijke routes – zoals gammele bootjes op de Middellandse Zee. In 2016 stierven of verdwenen al 4271 mensen op zee. Onder meer als gevolg van de verstrengde grenscontroles en het akkoord tussen de EU en Turkije worden zelfs de gevaarlijke routes steeds schaarser,’ zeggen de organisaties.

WAAROM EEN HUMANITAIR VISUM?

In bijzondere omstandigheden en om humanitaire redenen kunnen landen een humanitair visum uitreiken. Zo’n visum biedt de mogelijkheid om meer mensen veilig naar een bepaald land te laten reizen en hen bescherming te bieden bij aankomst. Op die manier moeten zij hun leven niet riskeren op gevaarlijke tochten.

WAAROM WEIGERT ONS LAND DAN MEER HUMANITAIRE VISA TOE TE KENNEN?

Ons land vreest dat het afleveren van meer humanitaire visa de weg zal openen voor een ongecontroleerde vluchtelingenstroom naar België en dat dit het einde betekent van ons asielbeleid. ‘Dat klopt niet. Ons land kan werk maken van een echt beleid rond humanitaire visa. Dat kan een systeem zijn waarbij humanitaire visa verleend worden aan vluchtelingen uit oorlogsgebieden die bijvoorbeeld banden hebben met België. De exacte humanitaire voorwaarden kan ons land zelf bepalen. Dit is niet louter een Belgisch verhaal; alle landen van de EU moeten mee verantwoordelijkheid dragen. Ons land kan hierin een voortrekkersrol spelen,’ besluiten de organisaties.