Juridische nota: federale regering weigert opvang aan bepaalde groepen asielzoekers

De minister van Asiel en Migratie, Maggie De Block maakte in januari 2020 bekend dat bepaalde categorieën asielzoekers geen opvang meer krijgen. Nochtans is ons land bij wet verplicht mensen die asiel aanvragen op te vangen tijdens hun asielprocedure. In deze juridische nota lichten we deze maatregelen toe en leggen we verschillende stappen uit die een advocaat kan nemen om de rechten van deze mensen te verzekeren.  

Het kabinet besliste dat mensen wiens Dublinbeslissing niet langer geldt, omdat de Belgische asielinstanties de procedure te lang lieten aanslepen, en mensen die al erkend zijn als vluchteling of subsidiaire bescherming hebben in een ander EU-land, geen opvang meer krijgen. Hoelang deze maatregel zal gelden, is niet duidelijk.  

Sinds begin januari weigert Fedasil, de federale dienst voor de opvang van asielzoekers, materiële opvang aan deze twee categorieën asielzoekers. Deze mensen vragen echter vaak terug asiel aan door de erbarmelijke omstandigheden in de landen aan de grenzen van Europa, zoals Griekenland. Zij worden nu in België aan hun lot overgelaten op straat.

Daarnaast weigert Fedasil sinds lang de opvang aan mensen die een volgend verzoek doen.

Juridische nota

In deze juridische nota lichten we deze maatregelen toe en leggen we verschillende stappen uit die een advocaat kan nemen om de rechten van deze mensen te verzekeren. 

Deze nota is beschikbaar in het  Nederlands en in het  Frans Enkel beschikbaar als download.