Jobcoaches helpen nieuwkomers aan werk

                 

Werk zoeken blijft moeilijk als je een vluchteling bent in ons land. Er bestaan drempels bij zowel werkgevers als bij de mensen zelf. 'Onze jobcoaches hebben alles op alles gezet om voor de mensen die ze begeleiden drempels aan te kaarten en weg te nemen. Dit leverde een schat aan ervaringen en verhalen op, die meer inzicht bieden in de zoektocht naar oplossingen. Vandaag lanceren wij daarom onze inspiratiegids Jobcoaching door vrijwilligers,' zegt Charlotte Vandycke. 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen leidde in het voorjaar van 2018, in een gemeenschappelijk Europees project met de VDAB, twintig jobcoaches op. 'Gedurende anderhalf jaar waren deze vrijwilligers actief op diverse plekken in Vlaanderen en Brussel en ondersteunden in die periode zo’n negentig nieuwkomers,' zegt Vandycke.  

'Onze jobcoaches waren unieke brugfiguren tussen werkzoekende vluchtelingen en werkgevers. Ze stonden de werkzoekende bij van A tot Z: van hulp bij het solliciteren tot bij de aanwerving. Vele van de begeleide vluchtelingen ervoeren de jobcoaching als meerwaarde en de meeste nieuwkomers waren – al dan niet tijdelijk – aan het werk,' zegt Vandycke. Een aantal heeft nu een vaste en duurzame job (zoals bv. Radwan of Fatima).

Mohammad Radwan vluchtte drie jaar geleden uit de gevaarlijke situatie in Gaza in Palestina.

Hij moest zijn drie kinderen achterlaten en zijn leven in België terug helemaal opnieuw heropbouwen. 

Hij ondervond heel wat problemen om een woning te vinden, maar samen met jobcoach Anne-Marie en de nodige motivatie zocht en vond hij uiteindelijk zowel een woning als een vaste job in Gent.

‘Mohammed is een schoolvoorbeeld van motivatie, discipline, doorzetting en voortdurend aanpassen. Zijn thuissituatie is ver weg en er gebeurden soms verdrietige dingen, die hij alleen moest verwerken,' zegt jobcoach Anne-Marie. 

 

Noodzaak aan jobcoaching

In Europa bengelen we onderaan als het gaat over de tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond. Jobcoaching is een een geschikte tool om werkzoekenden met een migratieachtergrond naar een job te leiden.

‘Samen met onze partner VDAB delen wij de missie om vluchtelingen beter en sneller te helpen integreren,’ zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. ‘We willen de talenten die vluchtelingen met zich meebrengen tonen aan een ruim publiek. Een eerste werkervaring opdoen in hun nieuwe thuisland maakt een groot verschil voor een vlotte integratie en voor verdere loopbaanmogelijkheden. Vandaag zijn asielzoekers en vluchtelingen ondervertegenwoordigd op de Vlaamse arbeidsmarkt. Met jobcoaches willen we die kloof helpen dichten.'

Vluchtelingenwerk lanceert inspiratiegids Jobcoaching door vrijwilligers

Wat is het Jobcoaching-project?

Werk is een belangrijke sleutel voor maatschappelijke inclusie. Een gewenste job zorgt niet alleen voor een inkomen, maar ook voor een identiteit en levenskwaliteit.

In samenwerking met de VDAB leidde Vluchtelingenwerk in het voorjaar van 2018 twintig jobcoaches op. Deze vrijwillige jobcoaches werden ingezet om een brug te slaan tussen werkzoekende vluchtelingen en werkgevers. Zij hanteren een outreachende benadering.

Onze jobcoaches waren gedurende anderhalf jaar actief op diverse plekken in Vlaanderen en Brussel en ondersteunden in die periode zo’n negentig nieuwkomers. Dit leverde een schat aan ervaringen en verhalen op, die meer inzicht bieden in de zoektocht naar oplossingen.

 

Voor wie is deze inspiratiegids?

Als lezer krijg je tips and tricks om zelf aan de slag te gaan. De publicatie toont de kracht van ontmoeting tussen mensen. Daarnaast lees je ook hoe jobcoaches en nieuwkomers elkaar kunnen versterken en zich samen kunnen verenigen voor een zoektocht naar werk.

De inspiratiegids daagt je als lezer uit om stil te staan bij de toegankelijkheid van werk voor nieuwkomers. Concrete tips en verschillende getuigenissen helpen je op weg.

De inspiratiegids is een must-read voor iedereen die werk meer inclusief wil maken en zich wil engageren voor de strijd tegen werkloosheid en sociale uitsluiting.

Downloaden of een eigen exemplaar?

Je kan de inspiratiegids hier downloaden.

Met de steun van

Dit project kreeg steun van het Europees Sociaal fonds