Inspiratiegids project Jobcoaches

Werk is een belangrijke sleutel voor maatschappelijke inclusie. Een gewenste job zorgt niet alleen voor een inkomen, maar ook voor een identiteit en levenskwaliteit.

In samenwerking met de VDAB leidde Vluchtelingenwerk in het voorjaar van 2018 twintig jobcoaches op. Deze vrijwillige jobcoaches werden ingezet om een brug te slaan tussen werkzoekende vluchtelingen en werkgevers. Zij hanteren een outreaching benadering. 

Welke taken kan een vrijwilliger op zich nemen en welke niet? Waar zitten de leemtes in de bestaande arbeidsbemiddeling en wie vult die op? Over welke troeven moet een vrijwilliger beschikken om het verschil te maken? We gingen op zoek naar antwoorden en trokken het terrein op met een klein, maar toegewijd team van twintig vrijwilligers: jobcoaches. We lieten ons inspireren door de organisaties VluchtelingenWerk Nederland en Senior Experten Service Duitsland, die sinds enkele jaren honderden vrijwilligers inzetten.

Onze jobcoaches waren gedurende anderhalf jaar actief op diverse plekken in Vlaanderen en Brussel en ondersteunden in die periode zo’n negentig nieuwkomers. Dit leverde een schat aan ervaringen en verhalen op, die meer inzicht bieden in de zoektocht naar oplossingen.

In deze gids delen we de ervaringen van de betrokkenen en we plaatsen ze in het grotere geheel van een arbeidsmarkt onder spanning. 

Download hier de Inspiratiegids

Met de steun van