Ingrijpende wijzigingen in de asielprocedure vanaf 22 maart in de praktijk

 
Vandaag heeft het Belgisch Staatsblad de fel bekritiseerde gewijzigde wetten gepubliceerd die ingrijpende wijzigingen aanbrengen in de Belgische asielprocedure. Op 22 maart 2018 (de tiende dag na de publicatie in het staatsblad) zullen de wetten van toepassing zijn.
 

Rechtsbescherming op de helling?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen oordeelt nog steeds dat de rechtsbescherming van asielzoekers door de nieuwe wettelijke bepalingen op de helling komt. De gewijzigde wetten kunnen bijvoorbeeld aanleiding geven tot de willekeurige opsluiting van asielzoekers en het terugsturen van asielzoekers voordat een rechter zich uitsprak over hun dossier. Daarom zullen we de wetten aanvechten bij het Grondwettelijk Hof, samen met andere mensenrechtenorganisaties. 
(Zie ook eerdere berichten van Vluchtelingenwerk over de wetswijzigingen, van 9 november en van 25 oktober 2017.)
 

aanvullende koninklijke besluiten

De wetgever belooft aanvullende wettelijke bepalingen te regelen via koninklijke besluiten. We verwachten nog een koninklijk besluit (KB) over alternatieven voor detentie en een KB over privacy. Het laatstgenoemde KB zou tegemoet moeten komen aan de bezorgdheden van de Privacycommissie, die een negatief advies uitbracht over het doorzoeken van telefoons en laptops van asielzoekers. 
Daarover brengen we later meer nieuws.
 

Op de website van het Belgisch Staatsblad kun je de volledige wetteksten consulteren:

  • Wet van 17 december 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, kortweg ‘Vreemdelingenwet’ (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op datum 12 maart 2018 met nr. 2017014422)
  • Wet van 21 november 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, kortweg ‘Opvangwet’ (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op datum 12 maart 2018 met nr. 2017032079)