Hoogste aantal mensen op de vlucht, veel energie in dichttimmeren grenzen europa.

 • Cover jaarverslag Vluchtelingenwerk 2014

Vluchtelingenwerk presenteert Jaarverslag 2014.

2014 was het jaar waarin we een nieuwe regering, en een nieuwe staatsecretaris voor Asiel en Migratie kregen. 2014 was ook het jaar waarin we te horen kregen dat er ‘een groot gebrek aan vrede is in de wereld’ (VN-Hoogcommissaris voor de vluchtelingen Antonio Guterres) en dat er nog nooit zoveel mensen op de vlucht waren (UNHCR). Toch zagen we dat Europa de grenzen dichthoudt en dat het draagvlak voor asielzoekers gestaag verder afbrokkelde.

jaarverslag-vluchtelingenwerk-2014.pdf

In ons jaarverslag bekijken we dan ook het beschermingsbeleid van de Belgische overheid in een ruimer perspectief: Hoeveel mensen vluchtten wereldwijd voor oorlog, geweld en vervolging? Hoe ging Europa om met deze mensen? Bood het hen bescherming, of hield het de grenzen dicht? En welke bescherming krijgen vluchtelingen in België?

We sommen ook op wat wij dit jaar allemaal deden om de belangen van asielzoekers en vluchtelingen te verdedigen.

Enkele conclusies uit ons jaarverslag

 • Volgens de cijfers van UNHCR, die vrijgegeven werden in 2014, bereikte het aantal mensen op de vlucht wereldwijd in 2013 zijn hoogste punt. UNHCR houdt sinds 1989 deze statistieken bij. Meer dan 51,2 miljoen mensen waren in dat jaar op de vlucht. Onder hen ongeveer 16,7 miljoen vluchtelingen en 33,3 miljoen ontheemden in eigen land. De officiële cijfers van UNCHR voor 2014 zullen pas beschikbaar zijn in juni 2015. Maar de berichtgeving in de media is voldoende duidelijk om te beseffen dat vrede en veiligheid voor veel mensen veraf is.
   
 • Volgens een onderzoek van IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie, stierven alleen al tussen januari en september 2014 3072 mensen op de vlucht, in de Middellandse Zee. In 2015 blijft het aantal doden stijgen, zo was er in april een grote bootramp waarbij een achthonderdtal mensen in één keer om het leven kwamen.
   
 • Ondanks al deze doden en Triton (Europese reddingsoperatie) steekt de Europese Unie veel geld en energie in het beveiligen van de externe grenzen door Frontex, het agentschap voor grensbewaking van de EU. En niet in het creëren van legale en veilige vluchtwegen, die vandaag zo goed als niet bestaan voor mensen op de vlucht.
   
 • Ons land heeft een kwaliteitsvolle asielprocedure. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen behandelt elke asielaanvraag onafhankelijk van de regering en  alle asielzoekers kunnen een beslissing aanvechten bij een gespecialiseerde rechtbank, nl. de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Tenslotte beschikt het Commissariaat-generaal over een uitgebreide landeninfodienst en past het regelmatig zijn beleid aan aan de evoluties in de herkomstlanden.
   
 • Niet alle asielzoekers hebben recht op een kwaliteitsvol beroep. Asielzoekers in de Dublinprocedure, asielzoekers uit EU-landen en asielzoekers die al in een ander EU-land de vluchtelingenstatus kregen. Deze asielzoekers kunnen enkel een ‘annulatieberoep’
  aangaan. Dat betekent dat deze asielzoekers tijdens hun beroep teruggestuurd kunnen worden naar hun land van herkomst.

In het jaarverslag kan u natuurlijk ook lezen wat Vluchtelingenwerk deed op andere vlakken. Zo vingen we ongeveer 750 asielzoekers op in onze individuele opvang, kregen 12 089 asielzoekers soep en informatie op hun eerste dag in België en beantwoordden onze helpdeskmedewekers 493 vragen over asielrecht. Verder ontwikkelden we een methodiek om hooggeschoolde vluchtelingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt, begeleidden we een vijftiental jonge vluchtelingen in hun zoektocht naar erkenning door onze beleidsmakers, en met onze campagne Gastvrije Gemeente belichtten we 168 gastvrije initiatieven die samen 22 000 Vlamingen overtuigden om voor hun initiatief te stemmen.

jaarverslag-vluchtelingenwerk-2014.pdf