Hogeschool Gent onderzoekt genderbeleving in de context van migratie

Dit academiejaar gaat HOGENT, met financiële steun van het Agentschap Binnenlands Bestuur team Gelijke kansen, van start met een onderzoeksproject rond genderbeleving bij nieuwkomers met een vluchtverleden. In deze fase zijn ze op zoek naar co-onderzoekers en deelnemers voor dit project. Mensen die ooit als vluchteling in België terechtgekomen zijn en samen met HOGENT-onderzoekers een team zullen vormen om de trajecten gedurende het komende jaar vorm te geven.

Wil je graag je verhaal delen en meestappen in dit traject? Contacteer via fien.vanwolvelaer@hogent.be; sms/bel/of stuur via Whatsapp op het nummer +32 477 09 52 99.

Meer info

Met de verhalen die ze samen zullen creëren willen zeo.a. een inzicht krijgen in welke invloed een veranderende omgeving heeft op genderbeleving, en welke invloed dit mogelijk uitoefent op het welzijn van mensen met een vluchtverleden. Wat betekent het voor iemand om man of vrouw te zijn in een sterk gewijzigde context, met soms andere verwachtingen t.a.v. genderrollen?

De opgedane inzichten willen ze verwerken in een sensitief beleid en hulpverlening ten aanzien van mogelijke ondersteuningsnoden die hieruit voortkomen. Meer informatie over dit project kan je vinden op hun website.