Gastvrij Fonds 2017

  • Gastvrij Fonds 2017

Wat is het gastvrij fonds ?  

Via het Gastvrij Fonds wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen mensen en verenigingen stimuleren om op lokaal vlak te werken rond gastvrijheid voor vluchtelingen en asielzoekers.

Het Gastvrij Fonds wil sociaal–culturele activiteiten die gericht zijn op de verbondenheid tussen nieuwkomers en lokale bewoners stimuleren, gastvrijheid op lokaal niveau in de kijker plaatsen en de zichtbaarheid van deze initiatieven vergroten. 

Hoeveel bedraagt de Financiële tegemoetkoming?

Je kunt een tegemoetkoming aanvragen van 500 €, 1000 € of 2500 € per organisatie. Om in aanmerking te komen voor de som van 2500 € moet je kunnen aantonen dat het initiatief de samenwerking tussen middenveldactoren bevordert.

Welke organisaties kunnen middelen aanvragen?

Verenigingen, lokale groepen en individuen die bovenstaande doelstellingen nastreven en activiteiten opzetten, kunnen beroep doen op het fonds. Organisaties met meer dan 5 betaalde personeelsleden worden hiervoor uitgesloten.

Beheer en goedkeuring

Het beheer, de controle en de uitvoering van het fonds is in handen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Organisaties die een initiatief indienen krijgen ten laatste 2 weken na de indieningsdatum te horen of de aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd.

hoe en wanneer indienen?

Het aanvraagformulier moet ondertekend bezorgd worden aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen, t.a.v. Rosalie Heens, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel of gescand en ondertekend per mail aan rosalie@vluchtelingenwerk.be.

Aanvragen kunnen tot 10 juni 2017 ingediend worden.

Voorwaarden:

  • Als verantwoordingsstukken verwachten we binnen de 3 maanden na het einde van het evenement of de activiteit het aangemaakte promotiemateriaal, een tiental foto’s (die rechtenvrij zijn en gepubliceerd mogen worden door Vluchtelingenwerk Vlaanderen) alsook de ondertekening via bijgevoegde verklaring op eer. (Annex 1)
  • Een verslag van maximum 1 A4-pagina recto-verso met de gerealiseerde activiteiten en resultaten en een opsomming van eventuele knelpunten of best practices.
  • Een opsomming van de uitgaven (met bedragen) die werden gemaakt met de verkregen middelen (bewijsstukken moeten niet ingediend worden).
  • Je gebruikt het label Gastvrije Gemeente  in alle communicatie rond deze activiteit
  • Je dient je initiatief ook in op www.gastvrijegemeente.be

Het aanvraagformulier kun je hier downloaden: