Eerste reactie na verbod uitwijzing Soedanezen

De rechtbank van eerste aanleg in Luik heeft gisteren de uitwijzing verboden van Soedanezen die in het gesloten centrum van Vottem verblijven. Vluchtelingenwerk is blij met deze uitspraak en benadrukt dat zo'n verbod ook moet gelden voor de Soedanezen die in andere centra verblijven.  We hopen dat dit het huidige beleid beëindigt waarbij Soedanezen worden opgesloten, geïdentificeerd en verwijderd met hulp van de Soedanese overheid. Volgens internationaal recht heeft iedereen immers recht een individueel en onafhankelijk onderzoek naar de gevaren bij terugkeer. Wie een risico loopt, of voor wie een degelijk onderzoek niet werd gevoerd, zoals bij de Soedanezen, kan dan ook niet worden teruggestuurd.

Iemand die niet teruggestuurd kan worden hoeft ook niet opgesloten te blijven. We herhalen dan ook onze eis om alle mensen vrij te laten die niet met het oog op verwijdering verder kunnen worden vastgehouden. Hieronder vind je een eerste reactie die we gisteren samen met Amnesty uitstuurden naar de pers.

'Het vonnis stelt terecht dat de beslissingen tot gedwongen verwijdering niet afdoende onderzocht en gemotiveerd zijn. De Belgische autoriteiten moeten voor ieder individuele Soedanees nagaan of hij of zij geen reëel risico loopt op ernstige mensenrechtenschendingen bij terugkeer. Dat is hier niet gebeurd. Dit is een flagrante schending van het internationaal recht.'

'De Soedanezen mogen niet onder dwang verwijderd worden zolang de Belgische autoriteiten niet kunnen aantonen dat deze risicoanalyse terdege is uitgevoerd in ieder individueel geval.'