De Transitgroep

  • Steenokkerzeel

De jongste weken lazen we geregeld nieuwsberichten over het opsluiten van asielzoekers en vluchtelingen in gesloten centra. We zetten dan ook graag onze werking rond detentie even in de kijker. Samen met onze Franstalige zusterorganisatie CIRé en de Jesuit Refugee Service Belgium (JRS), coördineert Vluchtelingenwerk de Transitgroep: een platform van ngo’s en igo’s die samen opkomen voor de rechten van mensen in gesloten centra en terugkeerwoningen.

Wat doet de Transitgroep?

De missie van de Transitgroep:

  • erop toezien dat de mensen die opgesloten worden in de centra de juiste juridische en andere ondersteuning krijgen en hun rechten kunnen doen gelden
  • de werking van de gesloten centra observeren via onafhankelijke monitoring en beleidsverantwoordelijken aanspreken op de werking
  • het brede publiek sensibiliseren inzake de situatie in de gesloten centra

Wat doen onze bezoekers?

Onze bezoekers gaan wekelijks op bezoek in elk gesloten centrum. De terugkeerwoningen worden tweewekelijks bezocht. Bezoekers bieden psychosociale ondersteuning, informatie en juridisch advies aan de mensen die er verblijven en observeren de omstandigheden.

De rol van Vluchtelingenwerk binnen de Transitgroep

Vluchtelingenwerk neemt de rol op van algemeen coördinator en secretariaat voor de verschillende leden van het platform. Onze doelstelling is het verder professionaliseren van het platform in de komende drie jaren. We voorzien ondersteuning voor de verschillende bezoekers in de vorm van opleidingen, het ontwikkelen van instrumenten, intervisies, … Daarnaast werken we aan een eenduidige monitoringstrategie, zodat het platform de situatie in de gesloten centra en de terugkeerwoningen op lange termijn kan analyseren en opvolgen.

Sinds januari heeft het platform een nieuwe structuur met twee kerngroepen : de ‘Groep Bezoek en Monitoring’ en de ‘Groep Politiek’. Elke groep komt om de zes weken samen om de vinger aan de pols te houden.

Vluchtelingenwerk vaardigt sinds dit jaar ook twee eigen bezoekers af. Eva Frech bezoekt het centrum van Merksplas en Dominique Dewilde het gesloten centrum van Brugge. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de bezoekers van JRS.

Vluchtelingenwerk als internationale partner

Vluchtelingenwerk is al enkele jaren actief binnen internationale netwerken van ngo’s die werken rond detentie. Onlangs publiceerden we de gids ‘NGO Monitoring Immigration Detention’. Deze gids verzamelt tips, voorbeelden en good practices over het monitoren van de gesloten centra. De publicatie is het resultaat van een workshop die Vluchtelingenwerk in maart 2015 organiseerde in samenwerking met The International Detention Coalition (IDC). Zestien verschillende Europese ngo’s die toegang hebben tot detentiecentra voor mensen in onwettig verblijf en asielzoekers deelden hun ervaringen tijdens deze workshop. Met deze bundel willen we andere ngo’s motiveren om gesloten centra te monitoren en vanuit de civiele maatschappij toezicht te houden op wat zich daar afspeelt. De gids is enkel in het Engels beschikbaar.

Hoe kan je ons helpen?

Ken je iemand die werd gearresteerd en opgesloten in één van de vijf gesloten centra? Of heb je weet van een gezin dat thuis werd opgehaald en overgebracht naar een terugkeerwoning? Dan kan je dit melden op detentie@vluchtelingenwerk.be of op het centraal nummer van Vluchtelingenwerk 02 225 44 00. Wij lichten de betrokken ngo-bezoekers in zodat zij de personen in kwestie bij hun eerstvolgende bezoek kunnen ontmoeten. Hiervoor hebben we volgende gegevens nodig:

  • Naam van de persoon
  • Naam van het gesloten centrum of de terugkeerwoning
  • Badgenummer van de persoon (iedere persoon krijgt een eigen nummer bij intake in een gesloten centrum)
  • Aanvullende info over de situatie van de persoon kan nuttig zijn.

Voor meer info kan je terecht bij onze medewerker detentie: Maaike Vanderbruggen, maaike@vluchtelingenwerk.be – 02 225 44 42