Commissie Binnenlandse Zaken stemt wetswijziging asielwet en kiest voor race to the bottom

Ondanks de oproep van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en haar Franstalige zusterorganisatie CIRÉ om de stemming rond vernieuwde asielwetgeving  uit te stellen, ging deze maandag in de Commissie Binnenlandse Zaken toch door. Het resultaat was alarmerend: een meerderheid stemde voor. En dat zonder serieus debat met alle betrokken actoren. ‘Dat is niet alleen onverantwoordelijk maar ook gevaarlijk. De gevolgen voor mensen op de vlucht zijn dramatisch. Wij roepen dan ook op tot een grondig debat tijdens de komende plenaire vergadering waar het wetsontwerp definitief gestemd zal worden, om het wetsontwerp alsnog te wijzigen,’ zeggen de vluchtelingenorganisaties.

De Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer heeft op maandag 10 juli 2017 het wetsontwerp ter omzetting van de Europese asielprocedure- en opvangrichtlijn goedgekeurd, ondanks de vraag van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en CIRÉ  om de stemming uit te stellen.

‘Dat is uitermate alarmerend’, zeggen de vluchtelingenorganisaties. “De parlementariërs kregen slechts twee weken de tijd om een klepper van een wetsontwerp van vierhonderd bladzijden te analyseren. De dialoog met het middenveld werd daarbij ook tot een absoluut minimum gereduceerd. Waar is de regering bang voor?’

Het wetsontwerp wijzigt de Belgische asielprocedure fundamenteel, en betekent een aantasting van de rechtszekerheid voor mensen op de vlucht. Bovendien kan UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, pas in september een schriftelijk advies geven. Door het korte tijdsbestek en het ontbreken van essentiële adviezen is een constructief en democratisch debat verhinderd.’

De door de commissie aangenomen tekst wordt in het najaar (datum onbekend) nog voorgelegd aan de plenaire vergadering, nadat de VN-Vluchtelingenorganisatie, UNHCR een schriftelijk advies heeft kunnen geven. Het gros van het voorbereidende wetgevende werk is dan al achter de rug, maar het is dus nog niet te laat om eventuele aanpassingen door te voeren.

‘Onze organisaties roepen de volksvertegenwoordigers in de plenaire vergadering dan ook op om alsnog een grondig debat te voeren. Dat debat zal ontzettend belangrijk zijn, want veel van de nieuwe regels betekenen een grote achteruitgang in de rechtsbescherming van mensen op de vlucht’, zeggen de organisaties.

‘Zo vrezen we dat asielzoekers onterecht zullen getroffen worden door willekeurige opsluiting. Ook komt het privéleven van asielzoekers in het gedrang omdat asielinstanties inzage krijgen in de gsm-toestellen en laptops van de asielzoekers. Op basis van het concept ‘veilig derde land’ zouden mensen op de vlucht kunnen worden teruggestuurd naar landen als Egypte of Libië indien die landen als “veilig” worden beschouwd. De lijst met gevaarlijke en onverantwoorde nieuwe regels is lang.’

Wij vragen om een grondig debat te voeren tijdens de plenaire vergadering over het wetsontwerp. Zoals het ontwerp nu voorligt, worden fundamentele vrijheden en burgerrechten aangetast. De rechtszekerheid komt ook in het gedrang door willekeurige regels. Dit kan niet in een democratische rechtsstaat als België.