Arbeidshof verplicht Fedasil om asielzoekers op te vangen

Het Arbeidshof veroordeelde onlangs in twee zaken Fedasil, de federale dienst voor de opvang van asielzoekers, tot het opvangen van asielzoekers in een gevaarlijke opvangsituatie. De reden die het hof aanhaalt, is de coronacrisis. De asielzoekers lopen het gevaar om besmet te geraken en Fedasil moet ervoor zorgen dat zij de preventiemaatregelen rond quarantaine en essentiële verplaatsingen kunnen respecteren.

Op 20 mei verplichtte het Arbeidshof Fedasil om een Afghaanse man met medische problemen op te vangen, desnoods in een hotel, zolang het principe geldt dat iedereen thuis moet blijven en zich slechts op openbare plaatsen mag bevinden voor zover dit noodzakelijk is. Op 9 september 2019 vroeg de man asiel aan. Fedasil beperkte zijn recht op opvang enkel tot medische hulp waardoor hij eind vorig jaar in beroep ging bij de arbeidsrechtbank.

Maar deze besliste dat zijn beroep ongegrond was. Op 4 maart ging hij hiertegen in beroep bij het Arbeidshof. Het Arbeidshof vindt dat de Covid-19 de situatie grondig heeft veranderd. Zijn mogelijkheid voor verzorging in het ziekenhuis is momenteel ernstig beperkt en zijn verblijf op straat verhoogt de kans op een besmetting.

Volgens het hof  is het duidelijk dat de overheid maatregelen moet nemen zodat personen die niet over een woning of opvang beschikken en zich dakloos op het openbaar domein bevinden, de gezondheidsmaatregelen kunnen naleven en beschermd worden.

Op 24 april deed het hof een gelijkaardige uitspraak in een andere zaak. Ze veroordeelde Fedasil een Kameroense man op te vangen in een centrum, een LOI, een hotel, of een andere aangepaste plaats. Fedasil had op 14 januari 2020 zijn recht op opvang beperkt tot medische hulp. Sindsdien verbleef hij in collectieve noodopvang en bij verschillende kennissen.

De noodopvang vond plaats in een sporthal en was in de tijd beperkt. Het Arbeidshof oordeelt dat de beslissing van Fedasil hem verhindert de quarantainemaatregelen in het kader van Covid-19 te respecteren. Door deze situatie loopt hij het risico besmet te geraken en bovendien het virus verder over te dragen. 

Meer info?

Wil je meer weten over deze twee zaken, lees dan hier onze juridische nieuwsbrief.