Actuele situatie in Noordstation en Maximiliaanpark

Vorige week raakte de situatie in en rond het Noordstation in Brussel oververhit. Sinds juni verblijft daar een groeiend aantal mensen op de vlucht. De federale politie voert er grootschalige politiecontroles uit, naar eigen zeggen omdat die mensen een ‘veiligheidsrisico’ vormen. De minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon liet optekenen in De Morgen (van 6 september) dat de politieacties tot doel hebben de ‘700 mannen en vrouwen er weg te krijgen’ en te ‘vermijden dat in Brussel een tentenkamp ontstaat zoals in Calais’.

De manier waarop de federale overheid nu ingrijpt, met een politieoptreden met veel machtsvertoon dat mensen wegjaagt, dreigt kwetsbare mensen verder in de illegaliteit te duwen. Verwachten dat je mensen zo aanmoedigt om actie te ondernemen en hier asiel aan te vragen (of zich elders in regel te stellen), is een illusie.

Wie zijn de mensen in het Noordstation?

Vanuit onze eigen monitoring kunnen we enkele profielen schetsen. Omdat we niet elk verhaal kennen is deze opsomming niet exhaustief. 

 • We ontmoeten mensen die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. Daar kunnen ze over de taalbarrière heen stappen. Ze hoorden (van mensensmokkelaars) dat ze daar meer kansen krijgen en zijn bang dat het VK hen zal terugsturen als ze zich nu in België registreren.
 • Heel wat mensen leven in angst om terug te moeten naar het land waar zich bij hun aankomst in Europa registreerden bv Italië of Griekenland. De opvang is daar erbarmelijk, hun recht op bescherming niet gegarandeerd. (Ons land kan Italië volgens de Dublin-verordening verantwoordelijk stellen voor de opvolging van de asielprocedure van die mensen – lees meer).
 • Maar onze vrijwilligers ontmoetten evengoed een Syrische man die net in Brussel was aangekomen. Geconfronteerd met het hardhandige optreden van onze federale politie, besliste hij om geen asiel aan te vragen in ons land, terwijl hij hier wellicht recht heeft op een erkenning als vluchteling.

Menswaardige oplossingen?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen pleit al wekenlang voor een menswaardige oplossing voor de mensen in en rond het Noordstation, die in onzekerheid leven. Hier vind je ons persbericht van 20 juli (i.s.m. Dokters van de Wereld) waarin we aandrongen op een Brussels onthaal- en oriëntatiecentrum voor transitmigranten. Gisteren herhaalden we die dringende oproep.

 • We vragen dat de overheid zou voorzien in onderdak, douches, medische hulp en kwaliteitsvolle informatie over rechten en plichten. Zelfs indien mensen niet in aanmerking komen voor asiel, dienen we immers onze verantwoordelijkheid te nemen en oog te hebben voor hun beschermingsnoden. 
 • Daarbij zou extra aandacht moeten uitgaan naar de bescherming van de minderjarigen die hier zijn beland. Daartoe zijn we gebonden door het internationaal en Europees recht!
 • Ook binnen een menswaardige aanpak heeft een optreden van de federale politie een plaats. Onder de mensen die in het Noordstation verblijven, bevinden zich immers slachtoffers van mensenhandel. Als de overheid het meent met haar strijd tegen mensensmokkel, dan zet ze in op detectie door de politie en beschermt ze de slachtoffers van mensensmokkel. 

Wat doet Vluchtelingenwerk?

 • Medewerkers en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en andere organisaties waken over de situatie. Samen observeren we de dringende noden bij de mensen in het Noordstation of in het Maximiliaanpark. Sommigen hebben een dringende behoefte aan medische hulp. Velen snakken naar een douche. Er is ook een grote nood aan objectieve informatie over de mogelijkheden om bescherming te vinden, hier of elders. 
 • We organiseren sinds 4 september 2017 een extra verdeelpunt voor soep en brood (bij Sint-Rochus), dat tegelijk een laagdrempelig infopunt is. 
 • In samenwerking met de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (Commission d'Aide Juridique) bieden we migranten toegang tot juridische bijstand
 • We volgen ook de verhalen op van de mensen die vanuit het Noordstation naar een gesloten opvangcentrum worden overgebracht. 
 • In brieven aan beleidsverantwoordelijken dringen we aan op een structurele oplossing. 

Heb je vragen? Wil je iets doen?

 • Toon je verontwaardiging over de manier waarop ons land met kwetsbare mensen omgaat, spreek politieke vertegenwoordigers aan. Samen verdedigen we basisrechten voor elk mens

Bel onze Vluchtelingen Infolijn op 02 225 44 00 of mail ons.