Voorstellen voor een echt asielbeleid

Op 26 mei trokken we allemaal weer massaal naar de stembus voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. Vond jij het ook belangrijk dat daarbij mensen op de eerste plaats komen? Wij ook. Want dat gebeurt in het huidige asielbeleid jammer genoeg steeds minder. Ook na de verkiezingen blijven wij opkomen voor alle mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. 

En voor iedereen die deze mensen helpt, ondersteunt en onderdak geeft wanneer onze overheid dat niet doet. 
Wij vragen onze nieuwe verkozenen dan ook waakzaam te blijven voor het respect voor mensenrechten en deze als basis te nemen in elke beleidskeuze die ze maken. #mensenvoorop

Nieuw: klik hier om te lezen welke oplossingen de partijen naar voren schuiven tijdens de verkiezingen.

Mensen sterven aan onze grenzen

Vandaag hebben mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging zo goed als geen veilige en legale manier om naar Europa en België te komen. In hun land blijven of in de buurlanden is vaak geen optie omdat het er te gevaarlijk is en de toestand uitzichtloos. Daarom wagen ze hun leven in gammele bootjes op zee of langs andere gevaarlijke vluchtroutes over land. Daarbij laten te veel mensen het leven aan onze grenzen.

 

Wat vragen we?

—    Zorg voor legale en veilige manieren om tot hier te geraken. Dat kan met humanitaire visa waarbij duidelijke en transparante regels gehanteerd worden.

—   Zet in op een structureel hervestigingsbeleid met hoge jaarlijkse quota die gehaald worden.

—    Versoepel de procedure en criteria voor gezinshereniging voor mensen met een beschermingsstatus. Jij zou toch ook niet kunnen leven zonder je familie? Wetende dat zij nog in gevaar zijn?

—  Geen terugname-akkoorden meer met landen die mensenrechten schenden. Wist je dat ons land vandaag de deal met Turkije uitvoert? Nochtans een land met weinig respect voor mensenrechten.

Meer weten?

Meer info over deze voorstellen vind je in ons manifest voor de verkiezingen.

Klik hier voor ons manifest   Klik hier voor ons standpunt over humanitaire visa 

Klik hier voor ons standpunt over gezinshereniging 

Klik hier voor ons standpunt over hervestiging

In Europa overleven mensen in vluchtelingenkampen

In sommige EU-landen aan de grens zoals Griekenland en Italië, overleven mensen op de vlucht in vluchtelingenkampen en parken. Ze moeten dat doen onder de slechtste omstandigheden met weinig hygiëne, privacy, sociale diensten en amper toegang tot de asielprocedure. Heel wat onder hen reizen dan door naar andere Europese landen. Begrijpelijk, toch? Maar onder de Dublin-regeling worden ze teruggestuurd naar bv. Griekenland en Italië.

Wat vragen we?

—    Stuur mensen niet terug naar Europese landen waar ze in mensonwaardige omstandigheden moeten overleven. Behandel zelf hun asielaanvraag. Dat kan trouwens al volgens de Dublin-regeling.

—    Zorg ervoor dat familie niet gescheiden wordt door de Dublin-regeling.

—    Neem als land je verantwoordelijkheid op ten opzichte van de EU-landen aan de grenzen die de meeste vluchtelingen onthalen. Zij hoeven dat niet alleen te dragen. Een eerlijke spreiding biedt soelaas.

Meer weten?

Meer info over deze voorstellen vind je in ons manifest voor de verkiezingen.

Klik hier voor ons manifest

Bij ons leven mensen op de vlucht op straat

In ons land passeren tegenwoordig mensen die hier geen asiel aanvragen. Ze worden ‘transitmigranten’ genoemd. Sommigen onder hen willen in de UK terecht komen, andere durven hier geen asiel aanvragen om verschillende redenen. Ons land heeft geen oplossing voor hen. Ze komen dus op straat terecht. Ook erkende vluchtelingen komen soms op straat terecht. Als ze erkend zijn moeten ze binnen de twee maanden de asielopvang verlaten. Sommigen vinden niet op tijd een huis.

Wat vragen we?

—    Heb respect voor iedereen zijn mensenrechten.

—    Richt een open onthaal- en oriëntatiecentrum op waar in hun basisnoden wordt voorzien en ze de juiste juridische informatie krijgen. Vanuit onze eigen ervaring zien we dan dat mensen er soms toch voor kiezen om hier asiel aan te vragen.

—    Investeer in meer sociale woningen en transitwoningen zodat erkende vluchtelingen niet op straat terecht komen. Ook woonbegeleiding bij de lokale en regionale CAW’s kan helpen.

—    Maak het makkelijker om erkende vluchtelingen tijdelijk op te vangen bij burgers thuis totdat ze een eigen woning gevonden hebben. Nu is dat bijna onmogelijk door allerlei administratieve obstakels.

Meer weten?

Meer info over deze voorstellen vind je in ons manifest voor de verkiezingen.

Klik hier voor ons manifest

Ons land zet heel weinig in op integratie

Vluchtelingen moeten vaak van nul beginnen en hier alles weer opbouwen. Een succesvol integratieproces dat focust op basisgrondrechten zoals wonen, werk en onderwijs, speelt daarbij een belangrijke rol. Dat proces begint best al van bij de start van hun asielprocedure. 

Wat vragen we?

—    Stem het Vlaams beleid af op het Federaal opvangmodel.

—    Ondersteun kwetsbare groepen bij de zoektocht naar een geschikte woning.

—    Stem wonen en onderwijs op elkaar af zodat asielzoekers niet in het midden van het schooljaar moeten verhuizen. Dat is essentieel om de onderwijskansen van nieuwkomers te verhogen.

—    Ondersteun de VDAB met voldoende middelen om degelijke dienstverlening te doen. En zet in op begeleiding naar werk door mensen actief te benaderen. 

Meer weten?

Meer info over deze voorstellen vind je in ons manifest voor de verkiezingen.

Klik hier voor ons manifest

Ons land sluit kinderen op

Als mensen geen verblijfspapieren hebben, kunnen ze in ons land opgesloten worden. Ook gezinnen met kinderen. Nochtans toonde onderzoek al herhaaldelijk aan dat dit een ingrijpende en nefaste impact heeft op de gezondheid, de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Wist je trouwens dat er in ons land ook asielzoekers tijdens hun procedure opgesloten worden?

Wat vragen we?

—    Sluit geen kinderen op. Punt. We maken daarvoor actief deel uit van de campagne van het Platform Kinderen op de vlucht. We roepen op om de petitie tegen detentie van kinderen te tekenen en te delen.

—    Voer een beleid waarbij vrijheid de regel is, en opsluiting een uitzondering.

—    Ontwikkel alternatieven voor detentie zoals open terugkeerwoningen met een goede begeleiding die focust op een toekomst, hier of in hun thuisland.

Meer weten?

Meer info over deze voorstellen vind je in ons manifest voor de verkiezingen.

Klik hier voor ons manifest

Wat zeggen de partijen?

We vergeleken de partijprogramma's en vatten ze hier overzichtelijk samen onder de vijf stellingen die we naar voren schuiven. Lees hieronder welke oplossingen de partijen bieden voor de problemen die we aankaarten en trek geïnformeerd met ons naar de stembus. Voor een asielbeleid dat mensen voorop zet.

Wat zeggen de partijen?