Kalender

Jouw onderneming (AZO!) op onze Refugee Walk?

gratis evenement

Wil jij met jouw onderneming (die hulp kreeg van Project AZO!) staan op de wereldmarkt tijdens onze Refugee Walk op zondag 29 september in Leuven? Die dag zullen meer dan 1000 deelnemers, 200 vrijwilligers en honderden supporters heel de dag in de weer zijn. Op deze wereldmarkt tonen we specialiteiten, projecten, verhalen,.. van en voor vluchtelingen en nieuwkomers.

Wat bieden we aan

-       Staanplaats voor ondernemer & Project AZO!

-       Reclame op de Refugee Walk, sociale media, nieuwsbericht én pers

-       Kinderanimatie is aanwezig

-       Vergoeding van het afgelegde traject

-       Elektriciteit en water

-       Drank en eten

Wat verwachten we

-       Zelfstandig naar Leuven kunnen komen heen – terug

-       Eigen materiaal voorzien (valt te bespreken)

-       Goed humeur!

Contacteer Deborah als je met jouw onderneming wil meedoen

 

Wat is de Refugee Walk?

De Refugee Walk is sportieve uitdaging én wil iets betekenen voor mensen op de vlucht. Je kan je dan inschrijven via www.refugeewalk.be voor de vierde Refugee Walk op zondag 29 september in Leuven. 

De Refugee Walk, dat is:

• in de voetsporen treden van mensen op de vlucht

• een unieke tocht van 40km die je aflegt met een team van 1 tot 8 personen

• je laten sponsoren door vrienden, familie, collega's, ...

• zo geld inzamelen voor mensen op de vlucht

• ontmoetingen, verhalen, muziek en eten uit alle hoeken van de wereld

• een onvergetelijke dag beleven. Lees meer op www.refugeewalk.be
 

Volg de Refugee Walk op Facebook en Instagram. Blijf op de hoogte en help ons mee promotie te maken met #refugeewalk.

Meer informatie over Project AZO!

Een eigen zaak, je eigen inkomen verdienen ,… velen dromen ervan. Ook onder nieuwkomers en inburgeraars zijn er heel wat mensen met ondernemingszin. Het Project AZO! wil dat deze mensen alle kansen krijgen om hun droom waar te maken. Hiervoor is dit project uitgewerkt.

AZO! is een samenwerking van verschillende organisaties om nieuwkomers en inburgeraars te begeleiden die graag een eigen zaak/onderneming willen beginnen.

AZO! organiseert over gans Vlaanderen infomomenten en begeleiding op maat. Een trajectbegeleider staat de kandidaat ondernemer bij van begin tot effectieve opstart. Op www.projectazo.be vind je terug welke partner in jouw regio actief is, en wanneer de infomomenten plaatsvinden.

Partners

Project AZO! wordt financieel mogelijk gemaakt door de financiering door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF).

locatie

Vorming: praktische handleiding voor bijstand aan personen in gesloten centra

betalend evenement
€50,00

Op donderdag 10 oktober organiseert Vluchtelingenwerk Vlaanderen een vorming voor advocaten en sociale werkers rond personen in detentie.

 

Juridische bijstand aan cliënten in een gesloten centrum vraagt snelle en weloverwogen beslissingen. Een doeltreffend beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet bijvoorbeeld al binnen de 10 of zelfs 5 dagen ingediend worden. Voor de cliënt staat er veel op het spel.

Tijdens deze vorming reiken we praktische tools aan, die je als (beginnend) advocaat in staat stellen om correcte beslissingen te nemen en de rechten van jouw cliënt maximaal te verdedigen.

Ook andere hulpverleners zijn welkom. We willen je in staat stellen om de betrokkene duidelijk en correct te adviseren.

Volgende onderwerpen komen zeker aan bod:

  • een korte algemene introductie over de detentiecentra
  • de wettelijke gronden voor detentie
  • de verschillende detentietermijnen
  • de beroepstermijnen voor Raadkamer en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  • de rol van geaccrediteerde bezoekers.

De vorming gaat vervolgens in op concrete ‘standaard’-beslissingen op basis waarvan asielzoekers en mensen in irregulier verblijf in detentie worden geplaatst. Telkens overlopen we de mogelijke aanpak en identificeren we potentiële valkuilen.

We reiken ook praktische tips aan voor het opstellen van verzoekschriften.

Nadien is er mogelijkheid tot uitwisseling tussen de verschillende deelnemers.

Voor wie?

  • Advocaten met weinig ervaring in deze specifieke materie. Als advocaat-stagiair aan een balie waar ook een gesloten centrum gesitueerd is, is de kans groot dat het bureau voor juridische bijstand u het dossier toewijst van een persoon die in een gesloten centrum verblijft.
  • Geaccrediteerde bezoekers van gesloten centra
  • sociaal werkers en hulpverleners die in aanraking komen met cliënten in detentie.

Enige voorkennis van de basisconcepten van internationale bescherming (de criteria voor de erkenning als vluchteling en de toekenning van subsidiaire bescherming) is vereist. We gaan hier enkel kort op in.

Schrijf je hier in

Wanneer?

Donderdag 10 oktober 2019, van 9u30 tot 13u30

Waar?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel

Prijs?

50 euro (broodjes inbegrepen)

Te betalen op Vluchtelingenwerk Vlaanderen, BE21 8939 4403 6603, BIC: VDSPBE91

Met vermelding ‘Vorming detentie 10/10/2019’ + je naam en voornaam.

Geaccrediteerde bezoekers van gesloten centra, leden en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk kunnen gratis deelnemen

Punten permanente vorming werden aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies

Schrijf je hier in 

locatie