Kalender

Digitale vormingsreeks vrijwilligers 'Werken met vluchtelingen/nieuwkomers' - najaar

13/10/2020 tot 15/12/2020
gratis evenement

Het Streekfonds West-Vlaanderen, het Agentschap Integratie en Inburgering en de Provincie West-Vlaanderen nodigen je dit najaar graag uit voor een kleine reeks gratis vormingen. Om de coronamaatregelen te respecteren gaan de vormingen dit keer uitsluitend digitaal door. Het gaat om 3 webinars tussen 13 oktober en 15 december 2020.

De vormingsreeks is bedoeld als ondersteuning voor vrijwilligers en buddy’s die al werken met vluchtelingen/nieuwkomers en voor andere geïnteresseerden. Wij hopen je dus zeker te mogen verwelkomen op één of meer van deze webinars. 

Schrijf eenvoudig in

 • De reeks is gratis, maar we vragen je wel om in te schrijven via onderstaande inschrijvingsknop.
 • Je kan je inschrijven voor 1 of meerdere webinars naar keuze. Een week vooraf krijg je de link in je mailbox om de webinar te volgen.
 • Om zoveel mogelijk interactie te kunnen hebben tijdens de webinars, hanteren we een maximum van 15 deelnemers per webinar.

Inschrijven 

Praktisch

Ben je ingeschreven, dan krijg je een week vooraf een mail met de link om (volgens jouw keuze) een of meer webinars te kunnen volgen. Op de dag van de vorming zelf vragen we om 15 minuten op voorhand in te loggen. Zo kunnen we alles goed testen.

Meer info?

Neem gerust contact op met Lobke Roygens of Dries Casier:

Thema's en data

1. Webinar omgaan met racistische uitspraken – Orbit vzw - 13 oktober

Van 19u tot 20u30 (gelieve al in te loggen om 18u45). Maximum 15 deelnemers.

Inhoud:
Als je een racistisch bericht ziet, dan sta je meteen voor de vraag: hoe ga ik ermee om? Verspreiden of niet? Reageren of niet? En wat als het bericht info bevat waarvan ik geneigd ben om er toch geloof aan te hechten? Wat als zo’n bericht afkomstig is van iemand die je goed kent? Bijvoorbeeld iemand die lid is van een vereniging waar je ook komt?

Tijdens deze vorming benaderen we racistische haatberichten van alle kanten en belichten we ook de mogelijkheden om er effectief mee om te gaan. Dat wil zeggen: in respect voor de afzenders, maar ook vanuit de ervaring dat dergelijke berichten kwetsen en een sfeer van haat en onverdraagzaamheid teweegbrengen.

2. Webinar Inburgering – Agentschap Integratie en Inburgering - 17 november 

Van 14u tot 15u30 (gelieve al in te loggen om 13u45). Maximum 15 deelnemers

Inhoud:
Kom je als buddy of vrijwilliger in contact met inburgeraars en wil je graag wat dieper kennismaken met de dienst inburgering?
Dan is deze webinar geschikt voor jou! In deze webinar komen volgende thema’s aan bod:

 • Welke migratiestromen kent België?
 • Wat doet het Agentschap Integratie en Inburgering?
 • Wat wordt er verwacht van mensen die nieuw zijn in België?
 • Wie moet verplicht inburgering volgen en wie niet?
 • Waaruit bestaat een inburgeringstraject?

3. Webinar duidelijke taal – Agentschap Integratie en Inburgering - 15 december 

Van 19u tot max. 21u (gelieve al in te loggen om 18u45). Maximum 15 deelnemers

Inhoud:

 • Hoe spreek je Nederlands met iemand die de taal nog leert?
 • Wat kan je doen om de communicatie vlot te laten verlopen?
 • Hoe maak je van een gesprek een oefenkans Nederlands voor de anderstalige?
 • Welke factoren hebben een invloed op het leren van een andere taal?
 • Welke trajecten bestaan er allemaal om Nederlands te leren in Vlaanderen?

In deze webinar krijg je praktische tips mee om vlot mondeling te communiceren met anderstaligen en laagtaalvaardigen.

locatie

Rapport 'internationale bescherming holebi's in België'

Mensen die asiel aanvragen in ons land doen dat ook soms op basis van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Als je homo, lesbisch, biseksueel of transgender bent, word je op vele plekken van de wereld nog vervolgd. 

In mei 2013 schreven wij, in samenwerking met Çavaria en het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV), het rapport ‘Holebi’s op de vlucht – Een analyse van de beslissingen door de asielinstanties’. Het afgelopen jaar maakten we hier een actualisatie van.
 

Op donderdag 29 oktober stellen we ons rapport 'Internationale bescherming van holebi's in België' voor in Brussel. 

We geven daarbij ook het woord aan Sylvie Decoodt, referentiepersoon gender bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), en Lozano Lafertin, coördinator inhoudelijke werking bij Çavaria.

SCHRIJF JE HIER IN

Waarover gaat het? 

In het nieuwe rapport analyseren we beslissingen van het CGVS en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) tussen 2016 en 2019 over verzoeken om internationale bescherming gebaseerd op seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

We belichten het geloofwaardigheids- en gegrondheidsonderzoek, en geven een overzicht van Europese rechtspraak en andere bronnen die het kader van dat onderzoek bepalen. We bieden concrete tips aan voor de verzoekers en zij die hen bijstaan, en doen aanbevelingen aan de asielinstanties. 

Op 29/10/2020 lichten we de voornaamste bevindingen en aanbevelingen uit het rapport toe.

Sylvie Decoodt (CGVS) vertelt daarnaast over de praktijk. Ze zal een inzicht geven in welke opleiding protection officers genieten, hoe ze een persoonlijk onderhoud aanpakken, en welke richtlijnen er gelden.

Lozano Lafertin (Çavaria) vertelt ons over de juiste terminologie en de drempels waar deze asielzoekers mee worden geconfronteerd tijdens de procedure.

Voor wie?

 • Sociaal assistenten, advocaten en vrijwilligers met ervaring in de begeleiding van verzoekers om internationale bescherming
 • Medewerkers van de instanties: DVZ, CGVS, RvV
 • Andere professionals en experten uit het werkveld

Wanneer?

Donderdag 29 oktober 2020, 9u15 – 13u

Waar?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel

Zalen Karman en Sachs (derde verdieping)

Prijs?

 • 25 euro (broodjes inbegrepen)
 • Leden en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 5 euro
 • De factuur bezorgen we per mail
 • Jouw inschrijving is definitief wanneer wij de betaling ontvangen hebben

Inschrijven?

De inschrijvingen zijn beperkt tot 24 personen. Inschrijven kan tot en met 25 oktober, via deze link

Er worden punten bij de OVB aangevraagd.

Coronamaatregelen

Er is voldoende plaats om op een veilige afstand van elkaar deel te nemen en voldoende verluchting. Handgel is voorzien. Gelieve een mondmasker mee te brengen. Het is verplicht dit te dragen bij verplaatsing in ons gebouw. Wanneer je zit mag je het afnemen. 

Contact:

info@vluchtelingenwerk.be; 02 225 44 00

locatie
 •