Voorstelling rapport internationale bescherming holebi's in België (GEANNULEERD)

betalend evenement
€25,00

In mei 2013 schreven wij, in samenwerking met Çavaria en het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV), het rapport ‘Holebi’s op de vlucht – Een analyse van de beslissingen door de asielinstanties’. Het afgelopen jaar maakten we hier een actualisatie van. Op dinsdag 31 maart stellen we ons rapport voor in Brussel.

Voor wie?

  • Sociaal assistenten, advocaten en vrijwilligers met ervaring in de begeleiding van verzoekers om internationale bescherming tijdens de asielprocedure
  • Medewerkers van de verschillende asielinstanties
  • Andere professionals en experten uit het werkveld

Wanneer?

Dinsdag 31 maart, 9u15 – 13u

Waar?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel

Zaal Karman en Sachs (derde verdieping)

Prijs?

25 euro (broodjes inbegrepen)

Leden en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 5 euro

Te betalen op Vluchtelingenwerk Vlaanderen, BE21 8939 4403 6603, BIC: VDSPBE91

Met vermelding ‘Voorstelling Holebirapport 27-02-2020’ + je naam en voornaam.

Inschrijven?

De inschrijvingen zijn beperkt tot 40 personen! 

Er werden punten bij de OVB aangevraagd.

Meer informatie

In het nieuwe rapport analyseren we beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van de voorbije 3 jaren over verzoeken om internationale bescherming gebaseerd op seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

We belichten hierbij zowel het geloofwaardigheids- als het gegrondheidsonderzoek. Daarnaast geven we een overzicht van Europese rechtspraak en andere bronnen die het kader van dat onderzoek bepalen. Tenslotte bieden we concrete tips aan voor de verzoekers en zij die hen bijstaan, en doen aanbevelingen aan de asielinstanties.

Tijdens deze voormiddag lichten we de voornaamste bevindingen en aanbevelingen uit het rapport toe. Daarnaast zal Loes Verhaeghe, gendermedewerker van het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS vzw), haar onderzoek toelichten naar het discours van de asielinstanties in het geloofwaardigheidsonderzoek. In het tweede deel zal Sven Kiebooms van KliQ vzw ons meer inzicht geven in hoe stereotypen en vooroordelen een invloed kunnen hebben in de asielprocedure.