Themadag migraties in lessen en projecten

Navormingescentrum PEDIC
betalend evenement
€110,00

Op woensdag 16 januari gaat in het Sint-Baafshuis een unieke nascholing door rond het thema migraties. Dit is niet enkel een heel actueel en maatschappelijk relevant onderwerp, maar het komt ook als thema of onderwerp van een project aan bod in de lessen aardrijkskunde, MAVO, PAV, geschiedenis, godsdienst, …  

Tijdens deze vormingsdag wordt het thema migraties inhoudelijk belicht vanuit verschillende invalshoeken. Het grote aanbod aan didactisch materiaal wordt ontsloten en er kan inspiratie worden opgedaan op welke manier dit thema in de klas aan bod komen. Bovendien wordt in gesprek met enkele migranten met een diverse geschiedenis duidelijk op welke manier het Vlaamse onderwijs (al dan niet) bepalend geweest is voor hun verdere (persoonlijk en professioneel) leven.   

 

Programma

09u: openingsreferaat: "Migratie: motor van ontwikkeling?" door Dhr. Flor Didden, beleidsmedewerker migratie 11.11.11

10u: pauze met koffie en thee

10u30: werkwinkels reeks 1

11u30: werkwinkels reeks 2

12u30: broodjesmaaltijd 

13u45: werkwinkels reeks 3

14u45: slotreferaat: "Geeft ons onderwijs gelijke kansen aan iedereen? Mensen met een migratieachtergrond aan het woord"  door Mevr. Vanessa Debruyne, moderator

15u45: einde

Inschrijven kan via deze link! 

Sint-Baafshuis
Biezekapelstraat 2
9000 Gent
België