Studiedag: Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België

Platform Kinderen op de vlucht & UNHCR
gratis evenement

Het Platform Kinderen op de vlucht en UNHCR nodigen je graag uit op een studiedag rond niet-begeleide minderjarige vreemdelingen op dinsdag 17 september in Brussel.

Locatie

Maison des associations internationales, Salle Magistrat, Washingtonstraat 40, 1050 Brussel

Doelgroep

alle actoren die betrokken zijn bij de bescherming van niet-begeleide minderjarigen

Doelstellingen

- de verschillende actoren sensibiliseren over de huidige uitdagingen en problemen alsook opportuniteiten voor de bescherming van niet-begeleide minderjarigen
- een forum bieden voor discussie en uitwisseling van expertise tussen de betrokken partijen
- de aanbevelingen van het Platform Kinderen op de Vlucht en van UNHCR voor een betere bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen verder verspreiden

Programma

9u – 9u15

Onthaal en koffie

9u15 – 9u30

Welkomstwoord door Katja Fournier, coördinatrice van het Platform Kinderen op de Vlucht, en Véronique de Ryckere, verantwoordelijke van de BELUX Protection unit, UNHCR

9u30 – 10u

Zorgnoden van niet-begeleide minderjarigen en pedagogische perspectieven op hun gepaste bescherming

Ilse Derluyn, Coördinatrice van het CESSMIR (Centre for the Study of Social Migration and Refugees), Universiteit Gent

10u – 11u

De identificatie en de specifieke voogdij van niet-begeleide minderjarigen Panel gemodereerd door Steven Bouckaert, docent vreemdelingenrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven en rechter bij de arbeidsrechtbank te Gent.

 

Myrtille Bakunde, attaché bij de Dienst Voogdij; Alice Pettenella, expert-voogd, Caritas ;

Sophie Lair, protection associate, BELUX Protection unit, UNHCR.

11u – 11u15

Pause-café

11u15 – 12u45

De opvang van niet-begeleide minderjarigen

Panel gemodereerd door Steven Bouckaert, docent vreemdelingenrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven en rechter bij de arbeidsrechtbank te Gent.

 

Hedwige de Biourge, coördinatrice cel NBMV, Fedasil ;

Sarah D’hondt, directrice de la gestion des mineurs étrangers non accompagnés, Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse ;

 

 

Sharon Van Audenhove, beleidsmedewerker, Agentschap Jongerenwelzijn ; Sophie Lair, protection associate, BELUX Protection unit, UNHCR.

12u45 – 13u30

Lunchpauze

13u30 – 14u45

Het hoger belang van het kind in de verblijfsprocedures

Panelmoderator te bevestigen

 

Anja De Wilde, coördinatrice cel Minderjarigen, Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen;

Te bevestigen, cel MINTEH, Dienst Vreemdelingenzaken;

Advocaat, te bevestigen ;

Sophie Lair, protection associate, BELUX Protection unit, UNHCR.

14u45 – 15u

Koffiepauze

15u – 16u

Een kwalitatieve ondersteuning van de psycho-sociale noden van niet- begeleide minderjarigen

Panelmoderator te bevestigen

 

Bénédicte Adnet, directrice, Mentor Escale ;

Pascale De Ridder, coördinatrice, réseau Ulysse SSM ;

Onderwijs-expert te bevestigen ;

Katja Fournier, coördinatrice van het Platform Kinderen op de Vlucht.

16u – 16u30

Perspectieven op de duurzame oplossing voor de niet-begeleide minderjarige

 

Katja Fournier, coördinatrice van het Platform Kinderen op de Vlucht ;

Sophie Lair, protection associate, BELUX Protection unit, UNHCR.

16u30 – 16u45

Slotwoord

 

Inschrijving

Gelieve u via de volgende link in te schrijven, ten laatste voor dinsdag 10 september.

 

Inscriptions journée d'étude MENA 17.09 / Inschrijvingen studiedag NBMV 17.09