#iedereenaanboord

28/01/2019 tot 26/02/2019
ORBITvzw
gratis evenement

In 2019 zijn er Europese, federale en regionale verkiezingen. Elk van deze beleidsniveaus heeft belangrijke bevoegdheden inzake migratie- en integratie. ORBITvzw legt daarom 19 aanbevelingen voor aan de toekomstige beleidsmakers in het kader van haar campagne #iedereenaanboord.

ORBITvzw organiseert verschillende activiteiten om de aanbevelingen dichterbij mensen, organisaties en beleidsmakers te brengen en toe te lichten:

  1. Maandag 28/1 – ORBIT Leerdebat over woonbeleid – in het Vlaams Parlement, Brussel – 14u – 16u30 – Info en inschrijven kan je hier.

  2. Vrijdag 25/1 – De Vierde Grote Migratiequiz – in De LindePoort, Mechelen – 19u – Info en inschrijven kan je hier.

  3. Vrijdag 22/2 – ORBIT Leerdebat – België & de EU: naar een samenhangend migratiebeleid – in Via Via Café, Brussel – 12u tot 18u – Info en inschrijven hier.

  4. Dinsdag 26/2 – Racisme: over wonden en veerkracht – lezing met Naima Charkaoui – in Muntpunt, Brussel – 18u. Info en inschrijven kan je hier.

De 19 aanbevelingen gaan over vier beleidsdomeinen: het omgaan met de levensbeschouwelijke overtuigingen van burgers, de noodzakelijke aanpak van racisme, het inzet van de positieve kracht van de superdiverse samenleving en het migratiebeleid. De eerste aanbeveling gaat over politieke participatie. Die is voor ORBIT prioritair.

De politieke rechten en de burgerparticipatie van mensen met een migratieachtergrond komen zeer weinig aan bod in het debat over het integratie- en migratiebeleid. Stemrecht en politieke inspraak zijn echter belangrijke hefbomen om noodzakelijke hervormingen en veranderingen te realiseren en te komen tot een samenhangend en menswaardig beleid.

Nog in voorbereiding: voor de aanbevelingen over interlevensbeschouwelijk samenleven en interculturele diversiteit worden initiatieven voorbereid voor maart/april 2019.

Je kan de 19 aanbevelingen van de campagne #iedereenaanboord hier downloaden of als gedrukte brochure bestellen in hun webshop.