Burgerinitiatief voor huisvestiging vluchtelingen

gratis evenement

Het is moeilijk om als vluchteling erkend te worden en na hun erkenning wacht een moeilijke zoektocht naar een geschikte woning. Daarom is er op zeven december om 19u30 een open gespreksavond in de herberg Macharius in Gent voor alle mensen die mee willen werken aan een burgerinitiatief voor betere huisvesting van vluchtelingen. Alle Gentenaren en burgerinitiatieven zijn welkom en bundelen er hun krachten.

Herberg Macharius
Coyendanspark 1
9000 Gent
België