Jonge vluchtelingen

Vluchtelingenwerk doet beleidswerk voor jonge vluchtelingen. En leert hen onder woorden brengen wat ze meemaakten.

Ook kinderen en adolescenten vluchten naar België. Ze doen dit helemaal alleen of samen met hun familie, soms met enkel hun moeder of vader. Het leven van deze jongeren wordt in eerste instantie gekenmerkt door een grote onzekerheid. Onzekerheid over hun toekomst en verblijfssituatie maar ook over hun plaats in onze maatschappij. Ze worden immers geconfronteerd met een nieuwe omgeving en school en moeten een nieuw sociaal netwerk opbouwen. Vluchtelingenwerk vraagt meer aandacht voor de specifieke problemen waar jonge vluchtelingen mee te maken hebben.

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn minderjarige nieuwkomers zonder verblijfsstatuut die alleen in België aankomen, zonder ouders of voogd. Zij bevinden zich in een kwetsbare situatie. Ze kunnen een asielaanvraag indienen of beroep doen op een bijzondere verblijfsprocedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. In 2013 werden 1771 van deze jongeren in België aangetroffen. Ze hebben recht op een aangepast opvangtraject en een voogd die hen bijstaat en vertegenwoordigt.

Wat doet vluchtelingenwerk

Beleidswerk

Vluchtelingenwerk verdedigt samen met zijn leden de rechten van jonge vluchtelingen. We werken samen standpunten uit en verdedigen deze bij de overheid en politieke partijen. We ijveren voor een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. We vragen ook een oplossing voor de situatie van jongeren die achttien jaar worden, geïntegreerd zijn in België en geen aanknopingspunten of banden meer hebben met hun land van herkomst.  De jonge vluchtelingen zelf willen we ook een stem geven in het debat.

Werken met jonge vluchtelingen

Wat betekent het om het kind van een asielzoeker of vluchteling te zijn. Wat liep goed tijdens de asielprocedure? En wat kan beter? Wat zou het beleid kunnen doen om de situatie van jonge vluchtelingen te verbeteren? Sinds 2014 werkt Vluchtelingenwerk samen met een vijftiental jonge vluchtelingen (16 tot 23 jaar). Samen zoeken we naar antwoorden op deze vragen. En leren we hun verhaal in beeld en onder woorden brengen.

Wil jij weten wat onze jongeren al allemaal schreven?
Neem dan een kijkje op hun blog Altochtonenvandetoekomst.

Met de steun van de Vlaamse Overheid

  • Met de steun van de Vlaamse Overheid