Verdrag van Dublin

In 1990 ondertekenden Europese leiders dit verdrag. Het bepaalde welk land verantwoordelijk was voor de behandeling van de asielaanvraag van mensen op de vlucht. In 2003 werd het verdrag omgezet in een wet van de Europese Unie: de Dublin-verordening.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.