subsidiaire bescherming

Als mensen bv. vluchten voor oorlog dan komen ze niet in aanmerking voor de vluchtelingenstatus. Deze mensen kunnen dan de subsidiaire beschermingsstatus krijgen.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.