mensen zonder papieren

Dit zijn mensen die zonder wettelijk verblijf in België wonen. Sommigen onder hen vroegen ooit asiel aan en werden afgewezen. Anderen deden dit niet en leven al sinds hun aankomst in België zonder wettelijk statuut.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.