Fedasil

Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Fedasil geeft materiële hulp aan asielzoekers in België. Materiële hulp houdt opvang en begeleiding in. Fedasil staat ook in voor vrijwillige terugkeer en beheert de opvangcentra met terugkeerplaatsen.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.