Dispatching

Administratieve cel van Fedasil, de overheidsdienst voor de opvang van asielzoekers. Deze cel wijst de asielzoekers op de dag van hun asielaanvraag aan een opvangstructuur.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.