Dienst Vreemdelingenzaken

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft verschillende taken: asielaanvragen ontvangen, uitwijzingsbevelen afleveren, toezien dat elke terugkeer effectief plaatsvindt en gesloten centra beheren.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.