convocatie

Een oproepingsbrief waarmee vluchtelingen geïnformeerd worden om op een latere datum terug te komen voor hun registratie als asielzoeker. Deze term werd door Dienst Vreemdelingenzaken zelf in het leven geroepen en heeft geen juridische waarde.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.