Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen behandelt de asielaanvragen. Het Commissariaat kan asielzoekers erkennen als vluchteling of subsidiair beschermde (oorlogsvluchteling). Het Commissariaat kan ook asielaanvragen afwijzen.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.