9bis

Artikel 9bis = regularisatie. Dit is een artikel uit de Vreemdelingenwet. Daarin staat dat mensen in een lange asielprocedure een regularisatie van hun verblijf in België kunnen aanvragen. Ze kunnen dat ook doen als ze dringende humanitaire redenen hebben (bv. ouder van een Belgisch kind).

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.