Huisvesting

Kwetsbare groepen hebben het lastig op de Belgische huurmarkt. Vooral kandidaat-huurders met een migratie-achtergrond of die afhankelijk zijn van OCMW-steun vinden maar moeilijk een geschikte woning. Dat komt vooral door een gebrek aan goede en betaalbare woningen op de sociale en private huurmarkt. Maar ook discriminatie op de huurmarkt maakt het voor mensen met een migratie-achtergrond lastig om een dak boven het hoofd te vinden.

Ook vluchtelingen die een verblijfsstatuut ontvangen vinden maar moeizaam een woning. Ze krijgen twee maanden tijd om zelf een woning te vinden. Daarna moeten ze de opvangvoorziening verlaten. Die termijn is voor velen te kort. Op deze pagina vind je nuttige informatie die kan helpen in de zoektocht naar een woning voor erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden.

Woonplatform

Met het online woonplatform ‘Mijn huis, jouw thuis’ willen we vluchtelingen die een huurwoning zoeken in contact brengen met verhuurders. 

Ben je verhuurder en wil je graag je woning verhuren aan een vluchteling? Maak een account aan op het woonplatform, registreer gratis je pand, en geef een thuis aan mensen ver van huis!

Ben je vluchteling en zoek je een huurwoning? Zoek op de website op basis van locatie, huurprijs, of aantal slaapkamers. Contacteer de verhuurder via het contactformulier dat je onder je geselecteerde woning vindt. Je vindt op het woonplatform ook informatie over verhuren aan vluchtelingen, hoe je zoekt naar een woning als erkend vluchteling, wie je kan helpen, en nog veel meer.

Dit woonplatform werd ontwikkeld met de steun van Fedasil. 

       

 

Ondersteunend materiaal bij het zoeken naar een woning

Verschillende organisaties en vrijwilligersgroepen hebben zelf al informatie en tips verzameld om erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden te begeleiden in hun zoektocht naar een woning.

Heb je zelf brochures, methodieken, checklists, stappenplannen of andere nuttige informatie? Heb je tips om huiseigenaars en huurdersbonden te sensibiliseren? Bezorg het ons. Wij bundelen het materiaal en delen het met iedereen die er graag gebruik van maakt. Zo helpen we elkaar én de vluchtelingen!

Hier vind je al het materiaal terug dat we al ontvangen hebben.

Op zoek naar een woning? Vraag advies aan het Huurdersyndicaat

Huisvestingsfolder Arabisch

Wegwijzer wonen voor vluchtelingen van stad Gent

Wegwijzer wonen voor vluchtelingen

Je woning verhuren aan vluchtelingen – Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Veel asielzoekers die een verblijfsstatuut hebben ontvangen zijn op zoek naar een huurwoning. Wil jij graag een woning verhuren, maar heb je nog vragen over het hoe en wat? Dan is deze brochure wellicht interessant voor jou. 

Brochure: verhuren aan een vluchteling

brochure: Verhuren aan een vluchteling (English)

Brochure Française: Louer à un réfugié

Ik ben erkend als vluchteling en zoek een woning – Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Je hebt een verblijfsstatuut ontvangen en moet de opvangstructuur verlaten? Dan zoek je waarschijnlijk een huurwoning. In dit document vind je basisinformatie over hoe je naar een woning zoekt, wie je kan helpen, wat er in je huurcontract moet staan, e.d. De brochure werd opgemaakt met ondersteuning van VVSG en de huurdersbond. 

Brochure: Ik zoek een woning

Brochure English: I'm looking for a house

Brochure Français: je cherche un logement

Brochure: ik zoek een woning (Farsi)

Brochure: ik zoek een woning (Arabisch)

Map voor erkende vluchtelingen – LOI Maldegem

Deze map wordt door LOI-medewerkers van het OCMW Maldegem gebruikt wanneer een erkende vluchteling moet uitstromen uit de LOI-woning. De map bevat informatie over de rechten en plichten van de vluchteling, informatie over huren, werken, premies, etc. De map is zo opgebouwd dat de nodige aanvraagformulieren zijn bijgevoegd, en dat de vluchteling zijn eigen documenten kan klasseren in de map.

Map voor erkende vluchtelingen (via DropBox)

Brochure ‘Ik wil huren’ – OCMW-cluster BalDeMoRe

Een driedelige brochure voor huurders met vragen. In elk deel vind je duidelijke informatie over een andere fase in het huurverhaal: ik ga huren, ik huur, ik stop met huren.

Brochure ‘Ik wil huren’ – OCMW-cluster BalDeMoRe

Wonen Werkbundel – N. Wyns & J. Verschueren

Deze werkbundel werd opgemaakt door twee studenten die jongeren begeleiden in een OKAN-school in Lier. Aan de hand van pictogrammen en foto’s maakten ze een leidraad met bijbehorende oefeningen voor het zoeken naar een woning. Hoe doe je dit? Waar moet je op letten? Hoe voer je een telefoongesprek?

Wonen Werkbundel – N. Wyns & J. Verschueren

Als vrijwilliger een erkend vluchteling helpen bij het zoeken naar een woning – Vluchtelingenwerk

In het kader van het project “Geef de wereld een thuis” maakten we een document op met enkele tips voor het pleeggezin. Zij helpen de vluchtelingen die ze opvang immers ook bij het zoeken naar een woning. Deze informatie kan ook nuttig zijn voor vrijwilligers die vluchtelingen begeleiden in hun woningzoektocht.

Tips huisvestingszoektocht | Vluchtelingenwerk Vlaanderen

De mogelijke gevolgen van samenhuizen op uitkeringen, een overzicht - Vluchtelingenwerk

Voor veel mensen is samenwonen een manier om kosten te drukken. Maar samenhuizen verandert voor bepaalde uitkeringen je statuut, en kan betekenen dat je uitkering daalt. In dit document vind je een overzicht terug van de mogelijke gevolgen op verschillende uitkeringen.

Gevolgen van samenhuizen op uitkeringen - een overzicht

Draaiboek voor het werken met woonbuddies” - Regionale Welzijnsraad Roeselare-Tielt (RWR)

Met dit draaiboek wil de Regionale Welzijnsraad Roeselare-Tielt (RWR), vanuit haar ervaring met het opzetten van het woonbuddy-pilootproject in de regio Roeselare, een leidraad bieden voor de opstart van woonbuddy-projecten in andere regio’s. Dit draaiboek geeft uitleg over het woonbuddy-concept en licht de zes stappen toe voor het succesvol opstarten van een woonbuddy-project. De doelstelling van een woonbuddy-project is het creëren van een woonbuddynetwerk. Een woonbuddy-netwerk bestaat uit diensten en vrijwilligers die samen trachten tegemoet te komen aan de nood aan ondersteuning die kwetsbare burgers ondervinden bij het zelfstandig zoeken naar een betaalbare en kwaliteitsvolle woning.

Draaiboek voor het werken met woonbuddys

Hospitawonen

Hospitawonen is een kader dat werd uitgewerkt in Gent. Hospitawonen is een woonvorm waarbij een eigenaar één kamer in zijn eengezinswoning of appartement verhuurt aan één persoon. De eigenaar woont er zelf ook, eventueel met zijn gezin. En hij deelt minstens één specifieke ruimte (toilet of badkamer/douche of keuken) met zijn huurder. De huurder kan zich domiciliëren op het adres en kan in bepaalde gevallen zijn uitkering als alleenstaande behouden. Mogelijks is deze regeling ook interessant voor uw lokaal bestuur.

Hospitawonen

Werboek voor jongeren - mijn zoektocht naar een eigen stek

Dit werkboek richt zich op jongeren die op zoek zijn naar een eigen woning.  Een toegankelijke tekst, verschillende afbeeldingen en oefeningen ondersteunen je bij de begeleiding van jongeren. Volgende thema’s komen aan bod: wie ben ik, welke woning wil ik, hoe zoek ik een woning, hoe leg ik contact met een verhuurder,  en waar moet ik op letten tijdens een afspraak. Het werkboek werd door stagiaire Charlotte Pauwels gemaakt, in opdracht van het jongerenaanbod van CAW De Kempen (JAC Turnhout). 

Werkboek: op eigen benen staan (Pauwels)

 

Geef de wereld een thuis

Onder de noemer ‘Geef de wereld een thuis’ gaat Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met Pleegzorg Vlaanderen en de erkende diensten voor niet-begeleide minderjarigen (Minor-Ndako, De Oever, Kiosk) op zoek naar gastvrije gezinnen. Deze pleeggezinnen vangen tijdelijk niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, gevluchte gezinnen of vluchtelingen met een beperking op. Enkel wie een erkenning als vluchteling of subsidiair beschermde heeft gekregen, kan in een pleeggezin verblijven.

Zowel de pleeggezinnen als de erkende vluchtelingen worden vooraf grondig geïnformeerd en bevraagd. Zo zorgen we voor een goede match tussen beide. Pleegzorg Vlaanderen informeert en begeleidt de gezinnen die vluchtelingen willen opvangen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de diensten voor niet-begeleide minderjarigen staan in voor de aanmeldingen van kandidaat-vluchtelingen.

Meer informatie over ‘Geef de wereld een thuis’ »

Netwerkdag huisvesting

Op 23 juni organiseerde Vluchtelingenwerk een netwerkdag over huisvesting voor erkende vluchtelingen. Hieronder vind je de verslagen en presentaties van deze dag.

Hier vind je nog eens het programma. Lees ook de samenvatting met de hoogtepunten van de dag.

Plenaire gedeelte

Werkgroep woningnood

Werkgroep lokale partners

Werkgroep samenhuizen

Werkgroep sensibiliseren

 

Samenhuizen vzw was ook aanwezig op onze netwerkdag. Zij schreven een verslag van hun ervaringen. Je kan het hier nalezen. 

 

De netwerkdag werd mogelijk gemaakt met de steun van Fedasil en het Agentschap Jongerenwelzijn.

logo fedasil                            logo jongerenwelzijn