Geef de wereld een thuis

Geef de wereld een thuis

Onder de noemer ‘Geef de wereld een thuis’ gaat Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met Pleegzorg Vlaanderen en de erkende diensten voor niet-begeleide minderjarigen (Minor-Ndako, De Oever, Kiosk) op zoek naar gastvrije gezinnen. Deze pleeggezinnen vangen tijdelijk niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, gevluchte gezinnen of vluchtelingen met een beperking op. Enkel wie een erkenning als vluchteling of subsidiair beschermde heeft gekregen, kan in een pleeggezin verblijven.

Zowel de pleeggezinnen als de erkende vluchtelingen worden vooraf grondig geïnformeerd en bevraagd. Zo zorgen we voor een goede match tussen beide. Pleegzorg Vlaanderen informeert en begeleidt de gezinnen die vluchtelingen willen opvangen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de diensten voor niet-begeleide minderjarigen staan in voor de aanmeldingen van kandidaat-vluchtelingen.

Waarom opvang bij pleeggezinnen?

Van zodra asielzoekers een positief antwoord krijgen op hun asielaanvraag worden ze erkend als vluchteling of subsidiair beschermde. Vanaf dat moment moeten ze binnen de twee maanden de asielopvang verlaten en een woning vinden. Dat is verre van evident, gezien de krapte op de woonmarkt. Om te vermijden dat mensen dakloos worden, zoeken we pleeggezinnen die hen tijdelijk willen opvangen. Zo hebben ze meer tijd om een geschikte woning te vinden. Het pleeggezin kan hen intussen ook wegwijs maken in de Belgische samenleving, en hen helpen een lokaal netwerk uit te bouwen.

Praktisch

Wie komt in aanmerking?

Enkel volgende mensen komen in aanmerking volgens het Pleegzorgdecreet:

  • Niet-begeleide minderjarige nieuwkomers, ongeacht hun verblijfsstatuut.
  • Gezinnen met minstens één minderjarig kind, met een verblijfsstatuut (erkend vluchteling of subsidiair beschermde). Wegens administratieve en juridische obstakels kunnen momenteel geen gezinnen aangemeld worden voor het project. 
  • Alleenstaande volwassenen met een fysieke of mentale beperking, met een verblijfsstatuut (erkend vluchteling of subsidiair beschermde). Men moet een attest kunnen voorleggen van de huisarts dat de beperking aantoont
  • Alleenstaande volwassenen met een psychiatrische problematiek, met een verblijfsstatuut (erkend vluchteling of subsidiair beschermde). Men moet een attest kunnen voorleggen van een psychiater of huisarts dat de psychische problematiek aantoont.

Hoe lang kunnen zij verblijven bij het pleeggezin?

De niet-begeleide minderjarigen worden opgevangen in pleeggezinnen, zoals dit nu al gebeurt door pleegzorg. De termijn van de opvang is afhankelijk van de noden van de minderjarige en de mogelijkheden van het pleeggezin.

Een gezin (koppel of alleenstaande) met minstens één minderjarig kind kan 3 maanden in een pleeggezin verblijven. Het verblijf kan éénmalig verlengd worden met 3 maanden.

Een alleenstaande met een fysieke of mentale beperking of met een psychische problematiek kan 6 maanden in een pleeggezin verblijven, éénmalig verlengbaar met 6 maanden.

Bij de start

Wanneer we een match hebben tussen vluchteling en pleeggezin, organiseren we eerst een kort ontmoetingsmoment. Als beide partijen instemmen kan de vluchteling naar het pleeggezin verhuizen.

Voor de vluchtelingen intrekken bij het pleeggezin worden er duidelijke afspraken gemaakt over de duur van hun verblijf, regels/afspraken rond samenleven en de bijdrage aan het huishouden/in de onkosten. Het is de bedoeling dat de vluchteling aan het pleeggezin een bijdrage betaalt voor het gebruik van de nutsvoorzieningen en de ruimte die ze bewonen. Die bijdrage is onder meer afhankelijk van de grootte van de ruimte die zij ter beschikking krijgen, en het aantal personen in het vluchtelingengezin. 

Tijdens het verblijf in het pleeggezin

Tijdens het verblijf in het pleeggezin ligt de nadruk op het zoeken naar een geschikte woning. Zowel de bestaande lokale diensten als het pleeggezin helpen de gasten bij hun zoektocht. Daarnaast zal het pleeggezin de vluchteling(en) wegwijs maken in de Belgische samenleving. Het pleeggezin zelf wordt ondersteund door een begeleider van Pleegzorg Vlaanderen. Zij organiseren voor de pleeggezinnen ook een intervisiemoment. Zoals alle erkende vluchtelingen kunnen de vluchtelingen beroep doen op lokale diensten die hen begeleiden bij de vele uitdagingen, zoals huisvesting, gelijkschakeling van hun diploma, werk zoeken, taallessen en inburgering.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen ontvangt de aanvragen van kandidaat-vluchtelingen en gaat voor hen op zoek naar een pleeggezin. de diensten voor niet-begeleide minderjarigen doen hetzelfde voor de niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. 

Uitstroom

Het verblijf in een pleeggezin is tijdelijk. Als er geen geschikte woning wordt gevonden binnen de termijn, zijn de vluchtelingen in principe dakloos.  We gaan dan samen met de lokale diensten op zoek naar een noodwoning of andere alternatieven.

Meld je aan als pleeggezin

Wil je zelf een gastvrij gezin worden en een vluchteling opvangen? Meld je aan bij Pleegzorg Vlaanderen of vraag een infopakket aan.

Meld je aan bij Pleegzorg

Meer informatie: http://www.pleegzorgvlaanderen.be/ik-wil-mijn-thuis-delen/vluchtelingen-opvangen

Meld een vluchteling aan

Wil je een erkende vluchteling of subsidiair beschermde aanmelden voor het verblijf in een pleeggezin? Vul dan hier de eerste gegevens in. Je zal per e-mail een aanmeldingsformulier ontvangen met vragen. Het ingevulde formulier bezorg je best zo snel mogelijk terug aan de opgegeven contactpersoon. De kandidaat-vluchteling zal vervolgens gecontacteerd worden voor een bijkomend gesprek. Daarna gaan we op zoek naar een geschikt pleeggezin.

Meld een vluchteling aan

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over de aanmelding, selectie of begeleiding van een pleeggezin? Dan kan je contact opnemen met je provinciale pleegzorgdienst.

Heb je vragen over de aanmelding, selectie of begeleiding van een vluchtelingengezin of alleenstaande volwassen vluchteling met een beperking? Dan kan je contact opnemen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Lore Robeyns, 02 225 44 45, pleegzorg@vluchtelingenwerk.be

Heb je vragen over de aanmelding, selectie of begeleiding van een niet-begeleide minderjarige? Dan kan je contact opnemen met Minor Ndako: pleegzorg@minor-ndako.be.

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt met steun van het Agentschap Jongerenwelzijn en Fedasil.