Gastvrij Fonds

Via het Gastvrij Fonds ondersteunt Vluchtelingenwerk Vlaanderen mensen en verenigingen die op lokaal vlak werken rond gastvrijheid voor vluchtelingen en asielzoekers.

Het Gastvrij Fonds wil sociaal–culturele activiteiten stimuleren die gericht zijn op de verbondenheid tussen nieuwkomers en lokale bewoners. Het plaatst gastvrijheid in de kijker en vergroot de zichtbaarheid van lokale gastvrije initiatieven.

Gastvrij Fonds 2018

Plan jij in 2018 een sociaal–culturele activiteit die gericht is op de verbondenheid tussen nieuwkomers en lokale bewoners? Zet jouw activiteit gastvrijheid centraal? We nodigen je uit om een beroep te doen op ons Gastvrij Fonds!

Welke tegemoetkoming is mogelijk?

Per jaar kun je als organisator éénmaal een aanvraag doen voor:

 • Een tegemoetkoming van € 500, € 1 000 of € 2 500.
 • Om in aanmerking te komen voor een ondersteuning van € 2 500, dien je aan te tonen dat het initiatief de samenwerking tussen middenveldactoren bevordert.

Kom je in aanmerking?

Welke organisator kan steun aanvragen?

 • Een vereniging met minder dan 5 betaalde personeelsleden, een lokale vrijwilligersgroep of een individu. 

Tegen wanneer moet je aanvraag ons bereiken?

 • Aanvragen voor activiteiten in de periode januari-juni 2018 moeten binnen zijn voor 9 februari 2018.
 • Aanvragen voor activiteiten in de tweede jaarhelft (juli-december) dien je in voor 14 mei 2018.
   

Hoe doe je een aanvraag?

Vul het aanvraagformulier in en stuur het ons ondertekend terug.

 • Via de post naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen, t.a.v. Rosalie Heens, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
 • Of scannen en e-mailen naar rosalie@vluchtelingenwerk.be
 • Op het aanvraagformulier vermelden we de complete procedure en alle voorwaarden

 

Download hier het aanvraagformulier Gastvrij Fonds 2018

Gastvrij Fonds 2017

Deze initiatieven ontvingen in het jaar 2017 een ondersteuning uit het Gastvrij Fonds van Vluchtelingenwerk Vlaanderen:

 • Aalst mixt koppelt de integratie van vluchtelingen aan een brede focus op samenleven in diversiteit met een laagdrempelig multicultureel feest (‘Aalst mixt viert feest’ op 13 mei 2017). Daarnaast nodigt het collectief vluchtelingen uit om bij te dragen aan creatieve acties.
 • Afrika in Tienen (CatiTage vzw) organiseert (op 10 februari 2018) 'Kom Proeven', een avond met eten, muziek, dans en een rondleiding over de Afrikaanse landen vertegenwoordigd in Tienen. Doel is ook vrijwilligers werven voor huiswerkbegeleiding en het buddy-project van de Stad Tienen.
 • Bailatinas (Hofstade) organiseert vormingen onder de noemer 'Een veilige vluchtweg / Een veilige thuishaven'. Daarmee verdiepen de leden van dansgroep Bailatinas zich in interculturele communicatie. Het doel is toegankelijk worden voor vluchtelingen en hen in de dansgroep positieve kansen tot integratie te bieden.
 • Chirojeugd vlaanderen (Dienst Internationale Activiteiten) wil de jongeren van Minor N'dako uitnodigen voor 'Krinkel'. Dat kamp staat open voor leiding, aspi's (leden van de oudste afdeling), volwassen begeleid(st)ers en gasten van bevriende jeugdbewegingen uit de hele wereld. Elke internationale deelnemer krijgt een buddy; de jonge vluchtelingen van Minor N'dako hoeven niet te betalen. (25 tot 30 augustus 2017)
 • Gastama vzw (Tongeren) organiseert een laagdrempelig intercultureel kerstfeest met lokale organisaties en lokale media (‘Multicultureel Kerstfeest’ op 29/12/2016)
 • Gastvrij Antwerpen werkt voor de 4de editie van zijn succesvol format (op 29 november 2017) rond ‘kansen’ en kijkt daarbij naar onderwijs, ontplooiing, (net)werk, … Er zijn heel wat partners betrokken: de Karel de Grote Hogeschool, 11.11.11, Kilalo, Free Hands, Tafels van Vrede, Arktos, AUHA, Duo for a job, Verso, Haven van Antwerpen, De Lijn Antwerpen.
 • Gastvrij Hasselt vzw presenteert een Multicultureel verjaardagsfeest n.a.v. 25 jaar Gastvrij Hasselt (op 12 december 2017). Met optredens door vluchtelingen, wereldbuffet, voor een ruim publiek van vrijwilligers, buurtbewoners, vluchtelingen, partnerorganisaties enz.
 • Gastvrij Netwerk zet een netwerkdag op voor leden-vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen (28 oktober 2017). Doel is om de vrijwilligers te versterken en te motiveren
 • Gastvrij Wuustwezel houdt een intercultureel ‘Nieuwjaarsfeest’ en betrekt lokale organisaties en politici (22 januari 2017)
 • Genks Comité Vluchtelingen (verbonden aan Limburg Gastvrij) speelt in op de noden van vluchtelingen met interculturele bijeenkomsten gericht op integratie (in de zomer 2017)
 • GROS Hoegaarden (de Gemeentelijke adviesRaad voor Ontwikkelingssamenwerking) brengt Hoegaardiers op een informele manier in contact met vluchtelingen op het ’Wereldfeest Hoegaarden gaat vreemd’ (9 september 2017) met muziek, animatie en infostands.
 • Hart Boven Hard Torhout lanceert: 'Samen de wereld koken', een maandelijkse kookavond rond de eetcultuur van een land waar nieuwkomers vandaan komen, telkens een andere vereniging die zich daar mag voorstellen.
 • Jan Beddeleem (Gent) bouwt (vanaf 5 september 2017) samen met acht nieuwkomers en vijf tot acht Belgen een ecologisch groententuintje dat tegelijk een kweekvijver is voor vis. In het microsysteem dat hij 'Afroponics' noemt kweekt hij de Afrikaanse vissoort Tilapia. Doel: Belgen en nieuwkomers bijeen brengen rond een concrete uitdaging, ecologisch bewustzijn aanwakkeren en interesse opwekken voor micro-economie.
 • Jeugdhuis De Takel (Oostende) verzamelt (19 augustus 2017) kinderen, jongeren en hun ouders op 'De wereld op wandelafstand', een ontmoetingsnamiddag met muziek, dans, sport, spelletjes, video's en hapjes in samenwerking met Samen Divers, De Antenne en Okan. Refugees got Talent mag er optreden.
 • Machine vzw (Eeklo) zet een ontmoetingsactiviteit met barbecue op voor vluchtelingen, mensen die asielzoekers en vluchtelingen ondersteunen en buurtbewoners.
 • Merchtem Multicultureel onthaalt nieuwkomers in de gemeente en zet hen op weg naar integratie. Met het ‘Wereldfeest’ (8 juli 2017) laat Merchtem Multicultureel je de feestcultuur kennen van Merchtemnaars met een migratieachtergrond, asielzoekers en vluchtelingen.
 • Our House Project (Brussel) nodigt (30 september 2017) de gebroeders Malas uit die een theaterstuk maakten over hun vlucht uit Syrië. Daar hebben ze in het Frans een toneelstuk geschreven over wat het betekent om vluchteling te zijn. We organiseren een middag- en avondvoorstelling. Daarnaast bieden we ’s middags een Syrisch gebakje aan en ’s avonds een licht Syrisch buffet klaargemaakt door onze vrijwilligers, die zelf vluchteling zijn
 • SOS Africa ngo (Oudenaarde) trekt naar het Keizerpark in Gent voor een bedankingsfeest dat zowel Belgische steungevers en sympathisanten aantrekt als de Togolese, Ivoriaanse, Congolese en Ghanese achterban (15 augustus 2017). Het maakt een uitwisseling mogelijk tussen mensen met een passie voor Afrika en het genereert hulp.
 • Soutien Belge Overseas (Vorst) zet kunst-, DIY- en sportactiviteiten op touw in centra in Ukkel en Nederoverheembeek (in de periode september t/m december 2017). Doelstellingen zijn traumaverwerking, burgerschapseducatie, samen een toekomst construeren.
 • VLOS vzw (Sint-Niklaas) wil opvallend aanwezig zijn op Villa Pace (1-3 september 2017) en werken rond het thema vluchten met o.m. materiaal van 11.11.11, interculturele hapjes, de BE.LAND-koffer (mini-expo van Vluchtelingenwerk Vlaanderen & erfgoedpartners). VLOS vzw viert ook 20 jaar VLOS (op 18 november 2017).
 • Vluchtelingenplatform Regio Dender (Aalst) zet het thema vluchten in de kijker met sensibiliseringsacties en organiseert vorming voor inburgeringscoaches en buddy’s van asielzoekers en vluchtelingen – in de periode februari t/m december 2017.
 • Vluchtelingenwerkgroep Laarne-Kalken organiseert een gezellige uitstap als ontmoetingsactiviteit voor vluchtelingen, vrijwilligers en dienstverleners die hen begeleiden op 27 augustus 2017.
 • Welzijnsschakel Malubimpa (Malle) zet naast conversatietafels Nederlands extra in op een buddywerking waarbij Mallenaren persoonlijke contacten opbouwen via huisbezoeken.
 • Wubalem vzw (Diepenbeek) zorgt voor "een plek voor elk kind" bij lokale verenigingen, de jeugdraad, scholen, ... en coacht ook buddy's van nieuwkomers.