Doe een gift

Eenmalige giften

Elke donatie gebruiken wij om op te komen voor de rechten van vluchtelingen en asielzoekers. We vangen hen op. We helpen hen bij de asielprocedure en bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Doe een gift en geef vluchtelingen een kans op een veilig leven.

Een eenmalige gift kan je doen door te storten op onze Triodos-rekening: BE06 5230 8056 2922 (BIC: TRIOBEBB). Je kan ook online storten via de link hieronder. Giften vanaf 40 euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

Klik hier om een eenmalige gift te doen

Maandelijkse schenkingen

Een maandelijkse storting is voordelig, zowel voor jou als voor ons.

Voordelen voor jou:

  • Je spreidt je gift over een jaar.
  • Je steun wordt automatisch vernieuwd, je bespaart dus tijd en kosten.
  • Je behoudt de controle, want je kan op elk moment de opdracht aanpassen of stopzetten.
  • Je krijgt een fiscaal attest als je op jaarbasis 40 euro of meer schenkt.

Voordelen voor Vluchtelingenwerk:

  • Wij kunnen ons werk beter plannen en dus efficiënter te werk gaan.
  • Het is voor ons goedkoper om jouw maandelijkse steun te verwerken dan een reeks aparte giften.

Hoe kan u een maandelijkse schenking doen?

Het makkelijkst is als u zelf bij uw bank een bestendige (of ‘doorlopende’) opdracht instelt naar onze Triodos-rekening: BE06 5230 8056 2922 (BIC: TRIOBEBB). Zo heeft u uw maandelijkse donatie volledig in eigen beheer.

Verder hoeft u niets te doen. Op het einde van het jaar maken we de rekening van al uw stortingen tijdens het jaar en bezorgen we u een fiscaal attest voor einde maart van het volgende jaar. Uw giften zullen ook automatisch ingevuld staan op uw belastingaangifte.

Testament

Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er nog nooit zoveel mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Tegelijkertijd gaan er stemmen op om grenzen te sluiten en muren te bouwen in plaats van het recht op vluchten te eerbiedigen. Vluchtelingen en asielzoekers hebben onze steun broodnodig.

Als non-profit organisatie rekenen wij meer dan ooit op giften. Alleen zo kunnen wij ons beleidswerk en onze projecten rond ondernemingsschap of huisvesting op een onafhankelijke en kwalitatief hoogstaande manier uitvoeren, ook morgen.

Eenmalige giften of maandelijkse donaties, alle beetjes helpen. Een andere manier om ervoor te zorgen dat Vluchtelingenwerk zich kan blijven inzetten voor asielzoekers en vluchtelingen is via je testament. Het systeem van duolegaten is niet alleen fiscaal interessant, maar geeft je nalatenschap ook een zeer bijzondere bestemming, zonder eventuele erfgenamen te benadelen.

Steun de rechten van mensen in nood. Geef bescherming via je nalatenschap. Neem Vluchtelingenwerk op in je testament.

Wil je meer weten? Mail naar testament@vluchtelingenwerk.be of bel naar 02 225 44 00

Veelgestelde vragen

Waarvoor wordt het geld dat jullie ophalen gebruikt?

We gebruiken onze inkomsten om asielzoekers te onthalen en op te vangen, te beschermen en te helpen integreren. Omdat we in de eerste plaats een dienstverlenende organisatie zijn, vormen bezoldigingen van onze medewerkers een groot deel van onze kostenstructuur (75 procent). Want het zijn uiteraard mensen die op onze helpdesk vragen beantwoorden, de asielzoekers begeleiden, onze vrijwiligers ondersteunen, of die vorming geven aan advocaten.

De andere kosten nemen een minder groot deel in (diensten en diverse goederen: 20,6 procent; andere kosten 3,8 procent; reserves: 0,6 procent).

De overhead schommelt rond de 10 procent. Vluchtelingenwerk gaat dus zuinig met haar middelen om.

In onze jaarverslagen vind je een uitgebreid overzicht van wat we concreet met onze middelen doen.

Hoeveel verdient jullie directeur?

Het bruto maandloon van de algemeen directeur bedroeg in december 2014 4386,37 euro (voltijdse tewerkstelling). De totale loonkost van de algemeen directeur voor de organisatie bedroeg in 2014 79 918,10 euro. Dit bedrag is inclusief werkgeversbijdragen aan de RSZ (18 060,65 euro), kostenvergoeding en woon-werkverkeer per trein in tweede klasse, en een gsm-abonnement en het gebruik van een laptop als extra-legale voordelen.

Het personeel van Vluchtelingenwerk wordt verloond volgens vijf looncategorieën gebaseerd op de barema's van paritair comité 329.01. De loonspanning of het verschil tussen het hoogste en het laagste loon in de organisatie, bedroeg in december 2014 2,34.

Het loon van onze directeur is ongeveer even hoog als bij collega's bij andere ngo's. Uit een onafhankelijke studie die 11.11.11 met enkele andere ngo's liet bestellen, blijkt dat in 2008 het gemiddelde bruto maandloon bij Vlaamse ngo's voor directeurs 4543 euro bedroeg. Uit die studie bleek ook dat deze mensen op de privémarkt op basis van de vereiste competenties minstens 7000 euro zouden kunnen verdienen. Meer over deze studie vind je op deze pagina.

Kan ik mijn gift aftrekken van de belastingen?

Ja, Vluchtelingenwerk heeft een toelating van het Ministerie van Financiën om fiscale attesten uit te reiken aan personen die op een jaar een gift van 40 euro of meer aan onze organisatie doen. Voor giften vanaf 40 euro per jaar ontvang je automatisch een fiscaal attest in de maand maart van het daaropvolgende jaar.

Met het fiscaal attest kan je 45% van je gift recupereren via belastingvermindering.

Gift45% BelastingvoordeelNetto-gift
60 euro27 euro33 euro
100 euro45 euro55 euro
180 euro81 euro99 euro

Vluchtelingenwerk geeft elke gift ook aan bij de fiscus, dat betekent dat je gift ook automatisch vooraf ingevuld is op je belastingsaangifte.

Wanneer krijg ik mijn fiscaal attest?

Het fiscaal attest wordt op het einde van februari opgemaakt. Je ontvangt je attest in de loop van maart. Als je op het einde van maart nog geen attest hebt ontvangen, geef dan even een seintje op giften@vluchtelingenwerk.be.

Kunnen jullie het ficaal attest voor iemand anders opmaken?

Neen, het fiscaal attest kan enkel opgemaakt worden op naam van de eigenaar van de rekening van waaruit de storting is gebeurd. Dit is zo bepaald door de overheid om fraude te voorkomen.

Wat is de verdeling van jullie inkomsten?

In 2014 verkregen we ongeveer 9,4% van onze inkomsten door particuliere giften, van bedrijven en stichtingen. Deze private inkomsten zijn van het grootste belang voor vluchtelingenwerk want daarmee financieren we onze opdracht om druk te zetten op het beleid.

Vluchtelingenwerk is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Onze rekening worden jaarlijks gecontroleerd door bedrijfsrevisoren. Onze jaarrekeningen zijn publiek beschikbaar op de website van de Nationale Bank en onze financiële kerngegevens vind je terug op donorinfo.be.

donorinfo logo Vereniging Ethisch Fondsenwerven

Zamel geld in

Zet zelf een actie op om geld te verzamelen voor asielzoekers en vluchtelingen. Bak appeltaarten, brei warme truien, doe een fietstocht en laat je sponsoren per gereden km, …

Registreer je actie bij Music for Life.

VEF

Dit label van de Vereniging Ethisch Fondsenwerven (VEF) duidt aan dat de organisatie die het bezigt zich aansluit bij de Deontologische Code en dus lid is van de VEF. Voor het publiek staat het voor beheerskwaliteit, voor transparantie. Het geeft aan dat deze vereniging vertrouwd kan worden. Om op het gedrag van haar leden toe te zien vervult het Toezichtcomité van de VEF een aantal taken zoals het nakijken van de lidmaatschapsaanvragen, het kontroleren van de jaarlijks ontvangen financiële rapporten, het onderzoek van klachten die er tegen haar leden ingediend zouden kunnen worden.