Deze brief stuurden we vrijdag 14 juli 2017 uit

Geachte premier,

Vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,

Staatssecretaris Armoedebestrijding,

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,

Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Hoge Ambtenaar van het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad,

Schepen van de Stad Brussel in hoofde van de Burgemeester en

Burgemeester van Schaarbeek

 

Europa zit met de handen in het haar. Iedereen zoekt een veilige, overzichtelijke en goed gereguleerde oplossing voor de migratiecrisis. Zowel politici, regeringen en instelling van Europese lidstaten, burgers als ngo’s blijven het antwoord schuldig. Zo spelen ze ongewild in de kaart van chaos en onveiligheid. Hoelang willen we nog wachten op veilige oplossingen?

Alle Europese landen zitten in hetzelfde schuitje: van Calais tot Vintimiglia, van Calabria tot Lesbos, van Melilla tot München: overal ontstaan geïmproviseerde tijdelijke kampen waar migranten verblijven. Ook ons land ontsnapt er niet aan. Op dit moment leven driehonderd migranten in mensonwaardige omstandigheden in het Noordstation en in het Maximiliaanpark. Kunnen we samen naar oplossingen zoeken?

Wij stellen voor om samen een Onthaal en Oriëntatiecentrum voor Transitmigranten op te richten in het hart van Brussel.

We halen onze inspiratie in Frankrijk. Lokale overheden zochten er samen met de Franse staat naar oplossingen voor mensen die in onzekerheid leven, omdat de situatie met provisorische kampen voor migranten in Calais en Grande-Synthe niet langer houdbaar was. Laten we dergelijke situaties vermijden.

In eigen land kunnen we terugvallen op de expertise van het pre-onthaal van asielzoekers in de Brusselse WTC-gebouwen eind 2015. Toen verrichtte het Rode Kruis belangrijk werk. Die ervaring kunnen we vandaag opnieuw inzetten.

We zien twee belangrijke doelstellingen voor het op te richten Onthaal en Oriëntatiecentrum voor Transitmigranten:

-         Respect voor de waardigheid van migranten door hen

  • Onderdak, water, voedsel en hygiëne te bieden
  • Informatie te geven over hun rechten en plichten
  • De zekerheid te geven dat ze niet door de politie zullen worden opgejaagd, dat ze in hun kwetsbare situatie bescherming genieten tegen misbruik

-         De efficiëntie en doeltreffendheid van de overheid vergroten door

  • Kennis over de personen in kwestie, wat hun plannen zijn
  • Veiligheid en rust in de buurten waar migranten nu op straat verblijven
  • De middelen voor de politie voluit in te zetten voor de openbare veiligheid overal in België

Als organisaties die dit initiatief verdedigen, zijn we bereid om hulp en steun te bieden aan dit project. We doen ook een oproep op België om de onderhandelingen met Engeland te heropenen. De migranten die momenteel in België zijn, willen vooral Engeland bereiken. Als we in Brussel uitzichtloze toestanden willen vermijden zoals in Calais, waar Engeland enkel investeert in stalen hekken die migranten moeten tegenhouden, zal de Belgische overheid doortastend moeten onderhandelen met Engeland.  

 

Met vriendelijke groet,

Caroline INTRAND
Directeur CIRE

Charlotte VANDYCKE
Directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Pierre VERBEEREN
Algemeen Directeur Dokters van de Wereld