Week van de vrijwilliger: Hilde Vanhaecke

door lise

Het is week van de vrijwilliger, daarom zetten we bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen onze vrijwilligers in de virtuele bloemetjes. Gedurende de hele week publiceren we korte interviews met onze vrijwilligers. Vandaag is het de beurt aan Hilde, zij is vrijwilliger bij ons project Jobcoaches. Het project heeft als doel mensen op de vlucht te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. De Jobcoaches worden nu opgeleid tot brugfiguur tussen de vluchtelingen en werkgevers. 

wat drijft je om vrijwilligerswerk te doen?

Ik werk aan het Brussels noordstation en zag er in de winter van 2015-2016 elke dag opnieuw vluchtelingen kamperen in barre omstandigheden. In het voorjaar 2016 besliste ik om halftijds te gaan werken en mijn vrije tijd nuttig in te vullen met vrijwilligerswerk als woonbuddy in het vluchtelingenproject van het CAW Gent.

Wat doe je bij het project jobcoaches?

We zijn nog niet van start gegaan met het project, omdat de jobcoaches nog in opleiding zijn, maar ik hoop  op termijn een brugfiguur te kunnen zijn tussen vluchtelingen en werkgevers. Bij mijn werk als woonbuddy merk ik dat het niet alleen de vluchtelingen zijn die onze hulp nodig hebben, ook  verhuurders zijn blij met extra informatie en ondersteuning. Ik vermoed dat dit ook het geval zal zijn bij werkgevers. Ik blijf als woonbuddy bij CAW Gent de mensen ook verder opvolgen nadat ze woonst gevonden hebben en ik merk dat jobcoach een nuttig vervolg zijn op mijn huidig vrijwilligerswerk.

Waarom heb je voor Vluchtelingenwerk gekozen?

Sinds ik met vluchtelingen werk, volg ik de organisatie met grote interesse. Vluchtelingenwerk Vlaanderen biedt me nu een kwalitatieve opleiding waarin ik ook voldoende geïnformeerd word over o.a. de wetgeving in ons land en de organisatie garandeert een goede ondersteuning. Daarnaast vind ik het interessant dat dit project voor een stuk gepaard gaat met campagnevoering.

Wat haal je persoonlijk uit vrijwilligerswerk?

Ik haal er heel veel energie uit. Vrijwilligerswerk geeft me energie, waar mijn professioneel werk dit minder doet. Daarnaast leer ik veel bij, niet alleen over de situatie van de vluchtelingen, maar in de eerste plaats over mijn eigen land, de wetten en regels die hier gelden en de manier waarop welzijnswerk in het algemeen en in het bijzonder voor vluchtelingen georganiseerd is.  

Waarom is vrijwilligerswerk zo belangrijk?

Vrijwilligerswerk is zeer belangrijk omdat professionele hulpverlening op dit ogenblik niet altijd kan beantwoorden aan de noden die er nog zijn. In een ideale wereld zouden vrijwilligers alleen ondersteuning moeten bieden aan een efficiënt werkend en voldoende bemand  professioneel apparaat. De realiteit is momenteel veel complexer. Er is een grote nood aan brugfiguren die ondersteuning bieden en de problemen signaleren. Langs de andere kant kunnen wij – als vrijwilliger – rebelser zijn en meer buiten de hokjes kleuren, waar professionelen dat niet kunnen doen.