Vragen staat vrij: Landeninfo

Ik zou graag wat info willen krijgen over de kwaliteit van de asielprocedure in Bulgarije. Garandeert die voldoende bescherming aan asielzoekers om hen terug te sturen als gevolg van de Dublin-verordening?

Amnesty International berichtte in maart 2014 dat er nog steeds tekorten bestaan in de behandeling van asielzoekers in Bulgarije. En dat ondanks de recente vooruitgang wat betreft de opvang van asielzoekers en de kwaliteit van de asielprocedure. Vooral de routineaanhoudingen en de algemene levensomstandigheden in de opvangcentra baren Amnesty nog altijd zorgen. Ook worden er niet alle etnische groepen/individuen gelijk behandeld tijdens de procedure.

Dit laatste wordt bevestigd door UNHCR, dat voor een selectief terugsturen van Dublindossiers naar Bulgarije pleit, op het niveau van individuele gevallen en na een grondige doorlichting van hun dossier (met specifieke aandacht voor groepen die dreigen gediscrimineerd te worden in Bulgarije).

UNHCR meent dus wel dat de tekortkomingen in de Bulgaarse asielprocedures niet meer een algemene opschorting van Dublintransfers naar  rechtvaardigen. Specifieke risicogroepen en –individuen vormen hierop een uitzindering, en verdienen volgens UNHCR bijzondere aandacht. Zodat de fundamentele rechten van die mensen en het internationaal recht gerespecteerd worden.

Wat is de Dublin-verordening?

De Dublin-verordening regelt welk Europees land verantwoordelijk is voor een asielaanvraag. Dat is het meestal het eerste land dat je passeerde als je de EU binnenkwam. Als je dus in België asiel aanvraagt maar in Bulgarije ook bekend staat dan word je teruggestuurd naar Bulgarije. Hier lees je meer over de Dublin-verordening

LANdeninfo

Iedere werkdag: 9u-12u30 en 13u30-17u 02 225 44 00 of info@vluchtelingenwerk.be
(binnen vijf werkdagen krijg je antwoord)