Vragen staat vrij: Juridische Helpdesk

Ik kom uit Guinee en mijn asielprocedure is afgelopen. Ik kreeg een negatieve beslissing. In mijn land heerst een ebola-crisis. Kan ik teruggestuurd worden naar Guinee?

Door de ebola-crisis in Liberia, Guinee en Sierra Leone, besloot de Dienst Vreemdelingenzaken om momenteel geen gedwongen verwijderingen te ondernemen naar deze landen. Dit betekent niet dat je daarom wettelijk verblijven kan. De Dienst Vreemdelingenzaken herbekijkt deze maatregel wekelijks. Afgewezen asielzoekers die vrijwillig willen terugkeren naar een van deze landen kunnen dat wel doen.

JURIDISCHE HELPDESK

Maandag en vrijdag: 9u-12u30 en woensdag: 13u30-17u 02 205 00 55 of juridische.helpdesk@kruispuntmi.be 
(binnen één week krijg je antwoord)