Vragen staat vrij: Juridische Helpdesk

Mijn gezin vroeg asiel aan en de school van mijn dochter gaat binnenkort op schoolreis naar Italië. Mag mijn dochter reizen met een oranje kaart?

De oranje kaart geeft recht op verblijf in België gedurende de asielprocedure. Je kan met deze kaart niet reizen omdat het geen recht op terugkeer naar België inhoudt.

Wel kan de Dienst Vreemdelingenzaken een uitzondering toestaan voor schoolreizen binnen de Europese Unie. Hiervoor dient de school op voorhand contact op te nemen met deze dienst om een lijst te bezorgen met de gegevens van de scholieren. De bevoegde instantie is Bureau R. Je kan hen contacteren op 02 793 90 71 of mailen naar Bur_r01@ibz.fgov.be.

JURIDISCHE HELPDESK

Maandag en vrijdag: 9u-12u30 en woensdag: 13u30-17u 02 205 00 55 of juridische.helpdesk@kruispuntmi.be 
(binnen één week krijg je antwoord)