Vragen staat vrij: Juridische Helpdesk

Ik zit al zes maanden in een groot opvangcentrum. Kan ik met mijn zwangere vrouw een individuele plaats aanvragen?

Ja. Na een verblijf van vier maanden in een groot, collectief opvangcentrum kunnen asielzoekers een overplaatsing vragen naar een individuele opvangplaats. Dit binnen de grenzen van het aantal beschikbare plaatsen. Een aanvraag kan het best  ingevuld worden samen met de sociaal assistenten van de het centra. Zij zullen de aanvraag om overgeplaatst te worden doorsturen naar de dienst dispatching van Fedasil (federale dienst voor de opvang van asielzoekers). Indien er plaatsen beschikbaar zijn  stuurt Fedasil hen door naar de individuele opvang van Vluchtelingenwerk en onze Franstalige zusterorganisatie CIRÉ of naar een lokaal opvanginitiatief (LOI) dat beheerd wordt door de OCMW’s in de gemeenten. Bij individuele opvang krijgen asielzoekers opvang en begeleiding op maat in een appartement, studio, huis of kamer. 

JURIDISCHE HELPDESK

Maandag en vrijdag: 9u-12u30 en woensdag: 13u30-17u 02 205 00 55 of juridische.helpdesk@kruispuntmi.be 
(binnen één week krijg je antwoord)