Vragen staat vrij: Juridische Helpdesk

WANNEER IS IEMAND EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? EN KUNNEN ZE BIJ FAMILIE (OOM, TANTE, GROOTOUDERS) OPGEVANGEN WORDEN ALS DIE FAMILIE GEEN OUDERLIJK GEZAG HEEFT OVER HET KIND?

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn niet-Europese jongeren die in België zijn, zonder ouderlijk gezag of voogd. Als de jongeren definitief geïdentificeerd zijn door de dienst Voogdij dan noemen we hen officieel ‘niet-begeleide minderjarige vreemdelingen’. De Dienst Voogdij wijst hen dan een voogd toe.

Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, is bevoegd voor de eerste opvang en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Maar een niet-begeleide minderjarige kan ook bij familie wonen onder een aantal voorwaarden. Als de voogd vindt  dat het beter is voor de jongere dat hij of zij opgevangen wordt door zijn of haar familie of bij vrienden, dan kan de voogd die oplossing voorstellen aan Fedasil. Als de vraag vanuit de familie zelf komt, dan zullen zij op gesprek moeten gaan bij de Dienst Voogdij. De voogd van deze jongere zal ook bij de familie langsgaan om te bekijken of de jongere er een veilige en stabiele thuissituatie zou hebben. Verder moet de jongere natuurlijk zelf ook bij die familie willen wonen.

JURIDISCHE HELPDESK

Maandag en vrijdag: 9u-12u30 en woensdag: 13u30-17u 02 205 00 55 of juridische.helpdesk@kruispuntmi.be 
(binnen één week krijg je antwoord)