Vragen staat vrij: Juridische Helpdesk

Een cliënte vluchtte samen met haar dochtertje naar België. De moeder vreest dat als ze teruggaan, haar dochtertje genitaal verminkt zal worden en dat wil ze voorkomen. Kan zij om deze reden asiel krijgen in België?

Vrouwelijke genitale verminking is een vorm van vrouwengerelateerde vervolging. De Belgische asielinstanties erkennen de vluchtelingenstatus van vrouwen en meisjes die om deze reden hun land ontvluchten. Moeders die hun dochters tegen deze praktijk willen beschermen worden dan ook samen met hun dochters als vluchteling erkend. Zij moeten dan wel een verklaring op eer ondertekenen waarin ze zich engageren om hun dochters niet te laten besnijden. Bovendien moeten ze ook elk jaar een medische attest voorleggen aan het Commissariaat-generaal dat aantoont dat de dochter niet genitaal verminkt is.

In 2014 nam het Commissariaat-generaal een totaal van 518 beslissingen ten gronde in asielaanvragen gebaseerd op dit motief. 356 ervan werden afgesloten met een positieve beslissing, wat een beschermingspercentage geeft van 68,7 %. In 60% van de gevallen ging het over vrouwen uit Guinee.

JURIDISCHE HELPDESK

Maandag en vrijdag: 9u-12u30 en woensdag: 13u30-17u 02 205 00 55 of juridische.helpdesk@kruispuntmi.be 
(binnen één week krijg je antwoord)