Vragen staat vrij: Juridische Helpdesk

Ik ben Syriër en erkend als vluchteling in Duitsland. Vorige maand overleed mijn vader en ik heb hier nu geen familie of vrienden meer. Ik heb wel een paar goede vrienden in België. Mag ik bij hen gaan wonen?

Een erkenning als vluchteling geldt slechts voor het land dat de erkenning geeft. Dat betekent dus dat deze Syrische vluchteling zich niet zomaar mag vestigen in België. In theorie zijn er wel een aantal mogelijkheden om naar België te komen maar in de praktijk blijken die moeilijk uitvoerbaar.

De vluchtelingenstatus, die werd toegekend in een ander land, kan worden overgedragen of bevestigd in België. Maar om in aanmerking te komen voor de bevestiging van de vluchtelingenstatus in België, moet je een verblijfsrecht van onbepaalde duur hebben en al 18 maanden in België verblijven.Je moet dus een verblijfsaanvraag om andere redenen dan asiel indienen in België en via die procedure een verblijf van onbepaalde duur verkrijgen. Dat is echter heel moeilijk: in België geldt sinds 1974 een migratiestop en de criteria om langer dan drie maand in België te verblijven zijn heel streng.

Als je als erkend vluchteling de status van ‘langdurig ingezetene’ hebt verkregen in een ander EU-land kan je ook naar België komen. Maar de status van ‘langdurig ingezetene’ wordt slechts na verloop van vijf jaar door een EU-lidstaat afgeleverd. Op korte termijn is dat opnieuw geen oplossing.  

JURIDISCHE HELPDESK

Maandag en vrijdag: 9u-12u30 en woensdag: 13u30-17u 02 205 00 55 of juridische.helpdesk@kruispuntmi.be 
(binnen één week krijg je antwoord)