Vragen staat vrij: Juridische Helpdesk

Welke beschermingsstatus krijgt een kind als haar moeder erkend is als vluchteling en haar vader geen papieren heeft?

Als het kind tegelijkertijd met haar moeder is aangekomen, dan wordt ze als vluch­teling erkend als ze bij de asielaanvraag van haar moeder vermeld wordt. Werd ze in België geboren nadat haar moeder al erkend is als vluchteling dan krijgt ze niet automatisch dezelfde status:

  • Als haar vader (zonder papieren) haar niet erkent, dan wordt ze via haar moeder erkend als vluchteling. Dan moet haar moeder naar de dienst Documenten van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen om documenten te regelen voor haar dochter.
  • Als haar vader (zonder papieren) haar wel erkent, dan krijgt ze niet automatisch de status van vluchteling. Ze moet dan een eigen asielaanvraag indienen. Het Commissariaat-generaal zal dan oordelen of het kind ook in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

 

Zie ook http://www.cgvs.be/nl/Na_de_procedure/Erkende_vluchtelingen/Rechten_en_plichten/De_vluchtelingenstatus_voor_minderjarige_kinderen_verkrijgen/

JURIDISCHE HELPDESK

Maandag en vrijdag: 9u-12u30 en woensdag: 13u30-17u 02 205 00 55 of juridische.helpdesk@kruispuntmi.be 
(binnen één week krijg je antwoord)