Vragen staat vrij: Juridische Helpdesk

Ik ben een asielzoeker uit Albanië. Ik hoor dat Albanië op een lijst van veilige landen staat. Wat is dit? En wat betekent dit voor mijn asielaanvraag??

Begin 2012 voerde ons land een lijst van ‘veilige landen’ in. De landen die op die lijst staan zouden veilig zijn en de inwoners dus zelden een slachtoffer van vervolging en geweld. Ons land stelt één keer per jaar een lijst op met zogenaamde ‘veilige landen’. Voor 2015 gaat het om Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië (FYROM), India, Kosovo, Montenegro en Servië.

Ben je gevlucht uit één van deze landen dan kan je nog steeds een asielaanvraag indienen, maar je asielprocedure zal dan versneld verlopen.  Nadat je je asielaanvraag hebt ingediend heeft het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen vijftien dagen te tijd om te beslissen of het je asielaanvraag zal behandelen of niet.

Omdat het Commissariaat er vanuit gaat dat je uit een veilig land komt, ligt de bewijslast volledig bij jou. Dit betekent dat je goed zal moeten aantonen en zelf bewijzen dat je een vluchteling bent volgens de definitie in de Conventie van Genève alias het Vluchtelingenverdrag.

JURIDISCHE HELPDESK

Maandag en vrijdag: 9u-12u30 en woensdag: 13u30-17u 02 205 00 55 of juridische.helpdesk@kruispuntmi.be 
(binnen één week krijg je antwoord)