Vragen staat vrij: Juridische Helpdesk

Ik heb een asielaanvraag ingediend die al eens werd afgewezen. kan ik een nieuwe asielaanvraag indienen?

Je kan een nieuwe asielaanvraag indienen als je nieuwe elementen kan voorleggen. Dit heet dan een meervoudige asielaanvraag.

Wat zijn nieuwe elementen? Nieuwe elementen kunnen nieuwe feiten zijn die hebben plaatsgevonden in je land van herkomst na je vertrek. Deze nieuwe elementen bevestigen de asielmotieven van je eerste asielaanvraag of maken je asielaanvraag geloofwaardig. Een evolutie van de algemene situatie in je land van herkomst kan ook een nieuw element zijn.

Je moet je meervoudige asielaanvraag laten registreren bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Daar zal je een vragenlijst invullen, waarin je ook de nieuwe elementen moet vermelden, en je zal moeten aangeven waarom je die elementen niet eerder hebt vermeld. De Dienst Vreemdelingenzaken stuurt de meervoudige asielaanvraag door naar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen die de asielaanvraag verder behandelt.

JURIDISCHE HELPDESK

Maandag en vrijdag: 9u-12u30 en woensdag: 13u30-17u 02 205 00 55 of juridische.helpdesk@kruispuntmi.be 
(binnen één week krijg je antwoord)