Vragen staat vrij: Juridische Helpdesk

Ik kreeg zowel op mijn asielaanvraag als op mijn daaropvolgend beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een negatief antwoord. Mijn advocaat heeft nu een beroep ingediend bij de Raad van State. Kan ik tijdens het wachten op een beslissing van de Raad het land uit worden gezet?

In principe kan dat. Een beroep bij de Raad van State schorst het bevel om het land te verlaten immers niet op. De Raad van State zal enkel nagaan of de wet en de procedures gerespecteerd werden bij de eerdere beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Deze instantie spreekt zich niet uit over de inhoud van de zaak.

Bovendien past de Raad van State eerst een zogenaamde filterprocedure toe. Daarbij onderzoekt de Raad van State volgens verschillende criteria of hij bevoegd is om het ingediende beroep te behandelen. Enkel beroepen die door de filter geraken, worden echt onderzocht.

Je hebt er dus niet automatisch recht op om terug te komen en bv. je familie te bezoeken. Het is aan de Dienst Vreemdelingenzaken om te beslissen of je al dan niet op bezoek mag komen. 

JURIDISCHE HELPDESK

Maandag en vrijdag: 9u-12u30 en woensdag: 13u30-17u 02 205 00 55 of juridische.helpdesk@kruispuntmi.be 
(binnen één week krijg je antwoord)